Nabór dzieci do Klubu Malucha

Udostępnij

OGŁASZAMY NABÓR DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO LAT 3*
DO KLUBU MALUCHA w ramach projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego !”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha wraz z dokumentami rekrutacyjnymi można składać :
w terminie od dnia 2.12.2020 roku do 23.12.2020 roku

w siedzibie KLUBU MALUCHA przy ul. Klasztornej 29 (wejście od sali gimnastycznej) w Koźminie Wlkp.

  • w poniedziałki od godz 8.00 do 11.00
  • w środy od godz. 8.00 do 11.00
  • w piątki od godz 12.30 do 14.30

Wyniki rekrutacji w projekcie zostaną ogłoszone w dniu 28.12.2020 r. przez Kierownika Klubu Malucha.

Kryteria rekrutacji dzieci znajdują się w siedzibie Klubu Malucha.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o przyjęcia dziecka do Klubu Malucha w wyznaczonych dniach prosi się zainteresowane o kontakt pod
nr tel. 510 -131- 781 .

Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w siedzibie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej 29.

*do lat 4 – w przypadku gdy niemożliwe lub znacznie utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym

Dokumenty rekrutacyjne