2020sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Jest budżet na 2021 rok

Udostępnij

Rada Miejska przyjęła budżet miasta i gminy na 2021 rok podczas sesji 29 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa została uchwalona większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Łączna kwota dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok to 67 774 773,00 zł.
Suma wydatków gminy w przyszłym roku ma wynieść 73 959 100,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą 65 224 912 338,00 zł, a wydatki majątkowe 8 734 188,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6 184 327,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano liczne inwestycje w mieście i gminie, wśród nich m.in:

 • przebudowę internatu na ul.Boreckiej na obiekt administracji publicznej – 2 500 000,00 zł
 • rozbudowę budynku biurowego przy ul.Floriańskiej – 1 500 000,00 zł
 • budowę kanalizacji w ul.Klasztornej – 1 019 729,00 zł
 • przebudowę ul.Czypickiego ( I etap) – 700 000,00 zł
 • przebudowę drogi Dębówiec – Wyrębin ( II etap) – 400 000,00 zł
 • budowę drogi w miejscowości Józefów – 400 000,00 zł
 • przebudowę szatni i sanitariatów na basenie kąpielowym i zakup kiosku – kasy – 270 000,00 zł
 • przebudowę ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa – 250 000,00 zł
 • przebudowę drogi w miejscowości Kaniew – 200 000,00 zł
 • renowację elewacji i pokrycia dachowego budynku urzędu – 168 000,00 zł
 • budowę ul.Towarowej – 100 000,00 zł
 • budowę kanalizacji w ul.Leśnej w Starej Obrze – 200 000,00 zł
 • rewitalizację Parku Powstańców Wielkopolskich i budowę placu zabaw w parku – 65 000,00 zł.
 • budowę obiektu lekkoatletycznego – 50 000, 00 zł
 • przebudowę i modernizację kompleksu sportowego – 50 000,00 zł

Tekst i foto: AFUMIG