Na zdjęciu panele słoneczne na dachu budynku.

Prawie 2,5 miliona na fotowoltaikę w gminie Koźmin Wielkopolski

Udostępnij

Kwotę 2.428.025 zł otrzyma gmina Koźmin Wielkopolski na montaż instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców. Pozwoli to na dofinansowanie budowy 91 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Decyzję o przyznaniu środków dla gminy Koźmin Wielkopolski z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podjął Zarząd Wielkopolskiego, 28 stycznia 2021 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji, 28 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu pt. ,, Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” złożonego przez Gminę Koźmin Wielkopolski – partnera wiodącego.

W 2017 roku gmina Koźmin Wielkopolski wraz z partnerami – Gminą Zduny i Rozdrażew złożyła wniosek do WRPO 2014-2020 o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. Został on rozpatrzony pozytywnie jednak ze względu na wyczerpanie się puli środków, nie uzyskał dofinansowania i znajdował się pod tzw. „kreską”. Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z informacją, że w związku ze zwiększeniem środków finansowych w programie, wniosek trzech gmin został zakwalifikowany do dofinansowania. Zostaliśmy zobowiązani do aktualizacji dokumentacji sprzed czterech lat. Następnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy samorządem wojewódzkim, a gminą Koźmin Wielkopolski.

– wyjaśnia wiceburmistrz Jarosław Ratajczak.

W ramach projektu na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie dofinansowany montaż 91 instalacji fotowoltaicznych, u tych mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie w 2017 roku. Z projektu zostanie sfinansowanych 85 proc. kosztów inwestycji. Beneficjenci pokryją 15 procent kosztów i zapłacą podatek VAT od całości przedsięwzięcia.

W zakładce FOTOWOLTAIKA na bieżąco będziemy przekazywać informacje o realizacji projektu.

Tekst: UMiG