Na zdjęciu tresć ogłoszenia o konkursie, krowa i dwoje dzieci

“Bezpiecznie na wsi mamy…”- konkurs dla dzieci

Udostępnij

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat wypadkom zapobiegamy”.
Uczestnikami konkursu którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich oraz zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie mogą być dzieci w wieku 11 – 14 lat, którego przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Zadanie polega na ułożeniu minimum czterowersowej rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa, popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat” i nawiązującej do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi.
Prace z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy przesłać do 09.04.2021 na adres rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać „Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą na adres: KRUS Biuro Prewencji al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”. Dla każdego dziecka należy wysłać oddzielny e-mail lub list.
Szczegóły