Na zhjęciu budynek szatni na koźmińskim basenie.

Szatnia na medal na koźmińskim basenie

Udostępnij

100 tys.zł otrzyma gmina Koźmin Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego “Remont szatni na basenie kąpielowym przy ul.Pleszewskiej”. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla gminy Koźmin Wielkopolski w ramach Programu “Szatnia na medal” podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Środki pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie “Przebudowa szatni i sanitariatów na basenie kąpielowym” jest wpisane na liście zadań inwestycyjnych do tegorocznego budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Na wykonanie zadania magistrat ogłosił już przetarg. Zakładany kosz inwestycji to około 250 tys.zł.

To już drugie dofinansowanie dla gminy Koźmin Wlkp. w ramach Programu “Szatnia na medal”. W 2018 roku ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały zmodernizowane szatnie przy kompleksie sportowym na ul. Floriańskiej oraz zakupione kontenery szatniowe, które służą młodzieży uczestniczącej w zajęciach.

Tekst i foto: GOS, AFUMIG