Magistrat pracuje normalnie

Udostępnij

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz innych instytucjach publicznych. Jednocześnie informujemy, że magistrat pracuje normalnie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Poniżej podajemy wykaz stanowisk i bezpośrednich telefonów do urzędników, zajmujących się realizacją konkretnych zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.


Nr telefonu Stanowisko

 • 62 72 16 088 Punkt informacyjny – centrala telefoniczna Urzędu
 • 62 72 19 344 Burmistrz Miasta i Gminy
 • 62 72 19 341 Zastępca Burmistrza
 • 62 72 19 342 Sekretarz Gminy
 • 62 72 19 339 Skarbnik Gminy
 • 62 72 19 336 Księgowość podatkowa
 • 62 72 19 350 Kasa
 • 62 72 19 335 Wymiar podatku od środków transport, akcyza, podatki od podmiotów gospodarczych
 • 62 72 19 329 Wymiar podatku od nieruchomości, wymiar podatku rolnego
 • 62 72 19 332 Ewidencja ludności, dowody osobiste
 • 62 72 19 348 Urząd Stanu Cywilnego
 • 62 72 19 325 Inwestycje, zarząd drogami
 • 62 72 19 343 porządek i zieleń, oświetlenie uliczne
 • 62 72 19 338 Ochrona środowiska, zamówienia publiczne, gospodarka wodna
 • 66 49 70 684 Ochrona przeciwpożarowa, rolnictwo,
 • 72 83 77 675 Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy
 • 62 72 19 352 Księgowość
 • 62 72 19 333 Księgowość
 • 62 72 19 330 Ewidencja podmiotów gospodarczych
 • 62 72 19 351 Gospodarka mieniem komunalnym, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
 • 62 72 19 331 Gospodarka mieszkaniowa
 • 62 72 19 347 Promocja miasta i gminy
 • 62 72 19 345 Inwestycje z udziałem środków europejskich, fundusz alkoholowy
 • 62 72 19 344 Kadry, sprawy organizacyjne
 • 62 72 19 354 Płace w oświacie
 • 62 72 16 610 ,62 72 19 355, 62 72 19 337, 62 72 19 334 Obsługa finansowa szkół i przedszkoli
 • 62 72 19 326 Kierownik Referatu Oświaty
 • 62 72 19 323, 62 72 16 640 Obsługa Rady Miejskiej
 • 62 72 19 324 Radca prawny
 • 62 72 19 321 , 62 72 19 346 Gospodarka odpadami
 • 62 72 19 324 Strefa Płatnego Parkowania