Logo Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zmiany rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Udostępnij

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w czwartek, 6 maja zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Harmonogram:

od 15 maja

 • zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu – bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych;
 • otwarta gastronomia zewnętrzna, na otwartym powietrzu (ogródki restauracyjne). Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m.,
  licząc od powierzchni stolika;
 • otwarte teatry i kina na otwartym powietrzu – pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału max 15 osób, zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji m.in wesel i komunii, przy limicie do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym, (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • klasy 4-8 szkoły podstawowej i 1-4 szkoły ponadpodstawowej – nauczanie w trybie hybrydowym, (m.in wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
 • obiekty sportowe na otwartym powietrzu – max 25% widowni, wyznaczone co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu 1,5 m. pomiędzy widzami;
 • basen i zamknięte obiekty sportowe – zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, max 50% obłożenia basenu albo obiektu;

od 29 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna, pod warunkiem, że:
  – klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz – obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
  Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na pomieszczeniach, pod warunkiem udziału max 15 osób i zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 25 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 50 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • otwarte teatry i kina w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami, zapewnienia aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m²., działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

Informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)

Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19