Spotkanie otwarte z NGO – woj. wielkopolskie

Udostępnij

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/
Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
  – Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  – Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  – Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący krajowej RDPP ze strony pozarządowej
  – Waldemar Weihs, Członek Zarządu WRZOS,
  – Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
  – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
  – Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
  – Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu
  – Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
  – Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta
 2. Panel dyskusyjny: Jak radzić sobie w czasach kryzysu i mądrze wspierać organizacje pozarządowe i aktywność społeczną?
  – Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  – Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
  – Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
  – Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu, Prezes Fundacji Animacja
  – Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  – Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
 3. Jak działa krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na rzecz polepszenia sytuacji organizacji pozarządowych? Kompetencje, skuteczność podejmowanych działań.
  Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy RDPP – co to da organizacjom?
  Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
  – Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  – dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  – Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 4. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
  Udział organizacji w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
  – dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  – Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  – Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
  – Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
 5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – planowane zmiany.
  – Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 6. Nie takie straszne RODO.
  – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderatorzy:
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
Partnerzy regionalni:
• Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
• Wielkopolska Sieć Wolontariatu
• Fundacja FaniMani
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta