Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Udostępnij

Urząd Miast i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest w każdą środę i czwartek w godzinach 15.00 – 18.00. Punkt działa w Koźmińskim Centrum Medycznym przy ul. Kopernika 14. Na spotkanie można się umówić dzwoniąc pod numer telefonu 510 171 866.

Porady dla mieszkańców są bezpłatne, gdyż działalność Punktu Konsultacyjnego finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

MWUMiG