Logo Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aktualny harmonogram łagodzenia obostrzeń COVID-19

Udostępnij

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim przypomina o obecnie obowiązującym harmonogramie łagodzenia obostrzeń.

Harmonogram:

od 21 maja

 • dozwolona działalność ośrodków kultury, świetlic – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • dozwolona działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona w pomieszczeniach – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • otwarte teatry, kina, opery, filharmonie w pomieszczeniach – pod warunkiem: udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc),
 • przy zachowaniu reżimu sanitarnego (m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki), zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • parki rozrywki na świeżym powietrzu – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);

od 28 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna (w lokalu) pod warunkiem, że: *klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz *obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, *klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • imprezy okolicznościowe w lokalu (np. wesela i komunie) – limit max 50 osób (do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (dotyczy również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni);
 • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit max 250 osób;
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m², działalność w pełnym reżimie sanitarnym;

od 29 maja

 • szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)