Plakat informujący o programie poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich

Uwaga pszczelarze

Udostępnij

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży na mocy podpisanego porozumienia ze wszystkimi związkami pszczelarskimi z terenu Wielkopolski informuje, o możliwości przystąpienia do udziału w programie “Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji na 2021r. przekazał 2 000 000 zł na zakup pokarmów dla pszczół w postaci ciasta, która ma trafić do rąk wielkopolskich pszczelarzy.

Zainteresowani pszczelarze winni się zgłosić do oddziałów terenowych najbliższych miejsca zamieszkania w celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu i otrzymania pokarmu do pszczół.

Plakat informujący o programie poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich