Burmistrz stoi i odpowiada na pytania. W tle radni za stołem i pracownicy magistratu.

Burmistrz z absolutorium za 2020 rok

Udostępnij

Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim jednogłośnie udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu za rok 2020. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Sesja absolutoryjna odbyła się 23 czerwca.
Pozytywna opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym za 2020 rok była fundamentem , na którym radni oparli absolutorium dla burmistrza. W ubiegłym roku budżet miasta i gminy Koźmin Wielkopolski został zrealizowany: po stronie dochodów w wysokości 71 003 003,05 zł, a po stronie wydatków w wysokości 67 112 421,51 zł. Dochody budżetu zostały zasilone kwotą 2 039 458,00 zł , którą gminie udało się pozyskać Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne. Zaplanowane w ubiegłorocznym budżecie przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane w 72,18 %. Najważniejsze inwestycje ubiegłego roku to: przebudowa ulic: Kościelnej i Księdza S. Goja, adaptacja budynku szkolnego przy Klasztornej na Klub Malucha, budowa parkingu przy ul. Stęszewskiego, budowa zatok autobusowych przy ul. Krotoszyńskiej, modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, a także przebudowa dróg w :Kaniewie, Mokronosie, Pogorzałkach Wielkich, I etap Dębówiec – Wyrębin. Nie zrealizowano m.in. przebudowy ul. Towarowej, modernizacji internatu przy Boreckiej, renowacji elewacji i pokrycia dachowego Urzędu Miasta i Gminy , budowy obiektu lekkoatletycznego. W 2020 roku gmina Koźmin Wielkopolskie nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 13 611 560,62 zł.
Uwag do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nie miała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Na zdjęciu pięciu meżczyzm w sali sesyjnej. Jeden z radnych stoi i zadaje pytanie


Zanim radni zagłosowali za udzieleniem Maciejowi Bratborskiemu absolutorium zapoznali się również z Raportem o stanie gminy za 2020 rok. Na kilka dni przed sesją ten dokument był udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać, a także zabrać głos w debacie. Niestety, żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w dyskusji. Debata nad Raportem odbyła się więc w gronie samorządowców. Burmistrz Maciej Bratborski zwrócił uwagę na to, że w minionym roku działalność wielu instytucji była ograniczona ze względu na pandemię. Pozytywne jest jednak to, że baza komunalna i społeczna była mimo wszystko rozbudowywana. Niepokojący, zdaniem włodarza jest wynikający z Raportu spadek liczby mieszkańców naszej gminy i wzrost średniej wieku mieszkańców. – Jaki ma Pan w takim razie plan, żeby powstrzymać odpływ ludzi młodych w Koźmina Wielkopolskiego ? – pytał radny Robert Idkowiak. Burmistrz zapewniał, że od wielu lat koźmiński samorząd czyni starania, aby stworzyć ludziom młodym dobre warunki do życia w naszej gminie. Jako przykład podał inwestycje ostatnich lat : budowę przedszkola, utworzenie Klubu Malucha, rozwój bazy oświatowej i sportowej, budownictwo wielorodzinne. Zdaniem burmistrza Koźminowi potrzeba zaplecza firm zatrudniających młodych ludzi. Zdaniem Roberta Idkowiaka naszą gminę mogłaby – jako miejsce do zamieszkania – uatrakcyjnić realizacja większej ilości projektów społecznych, finansowanych ze środków zewnętrznych. Radny Marek Wieczny zaproponował podniesienie atrakcyjności turystycznej naszej gminy poprzez wyeksponowanie lokalnych zabytków i terenów zielonych. Radny Karol Jankowiak odniósł się do Raportu i gospodarki wodno-ściekowej. Na bazie problemów z dostarczeniem wody do mieszkańców w ostatnich upalnych dniach wyraził swoje uwagi do działalności spółki Koźmińskie Usługi Komunalne. Skrytykował także fakt, że w naszej gminie nie prowadzi się edukacji ekologicznej .Maciej Bratborski poinformował radnego, że podczas fali czerwcowych upałów 134 gminy w Polsce zamknęły mieszkańcom dostęp do wody. W tych dniach również w naszej gminie pojawiły się problemy z dostawą wody, ponieważ pobór wody w znaczący sposób przekroczył możliwości ujęć. Burmistrz zapewnił, że nadzoruje działania inwestycyjne spółki, które sukcesywnie zmierzają do poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Radny Marcin Borowczyk zapytał, czy przebudowa monitoringu miejskiego zapewniła bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta . Burmistrz zapewnił, że zdaniem służ policyjnych ten system jest bardzo pomocny w zapewnieniu bezpieczeństwa koźminianom i koźminiankom.
Po wyczerpaniu dyskusji radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Włodarz podziękował za zaufanie prosząc jednocześnie , by w codziennej pracy samorządowej radni bardziej ufali w to, że burmistrz nie podejmuje decyzji i działań przeciwko mieszkańcom miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Trzech radnych siedzi za stołem w sali sesyjnej.
Przewodniczący Rady i jego zastępca siedzą za stołem w sali sesyjnej.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG