Nowy obowiązek właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

Udostępnij

Z dniem 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostanie uruchomione po 1 lipca, obowiązek ten trzeba spełnić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
Deklarację będzie też można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku. Dnia 1 lipca ruszy też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online przez osoby posiadające profil zaufany lub e-Dowód.

Wypełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto
w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.
Mniejszy problem będą mieli mieszkańcy bloków, za których deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.
Deklaracje w wersji papierowej składa się w biurze nr 8 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych


Druki deklaracji dostępne są też w Punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Po uruchomieniu przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli systemu informatycznego umożliwiającego złożenie deklaracji online uzupełnimy tę informację przez podanie linku do CEEB.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG