Rozpoczęto inwentaryzację lasów

Udostępnij

Starosta Krotoszyński informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na terenie lasów wszystkich form własności rozpoczęto wykonywanie opracowania pod nazwą “Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu pracownikom odpowiednich oddziałów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na tereny lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w celu podejmowania przez nich czynności niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych.