Rządowy Program Profilaktyka 40 Plus

Udostępnij

Od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. każdy Polak powyżej 40 lat będzie mógł skorzystać z bezpłatnego pakietu badań laboratoryjnych.
W ofercie dla kobiet przygotowano pakiet badań diagnostycznych, który zawiera: morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

W ofercie dla mężczyzn przygotowano pakiet badań diagnostycznych, który zawiera: morfologię krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT); PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:pomiar ciśnienia tętniczego; pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI); ocena miarowości rytmu serca.
Więcej szczegółów na: www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię