Pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała 149 110,00 zł dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych. Pieniądze, które Ministerstwo Edukacji i Nauki rozdysponowało między wnioskujące jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej.

W sumie samorządy otrzymały w tym roku 73 mln zł na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Więcej czytaj:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/od-12-tys-zl-do-miliona-na-pomoce-dydaktyczne-listy