Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Koźmin Wielkopolski

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 20.08.2021 r. do 4.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

  • działka nr 441/1 o pow.0,2342 ha położona w m.Koźmin Wielkopolski
  • działka nr 441/3 o pow.0,5689 ha połoźona w m.Koźmin Wielkopolski

Tekst: Jarosław Kapciński,UMiG