Termin i porządek obrad XXXII sesji

Udostępnij

XXXII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 31 sierpnia 2021r., godz. 15.15 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 za I półrocze 2021 r.
 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,
  b) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koźmin Wielkopolski w roku szkolnym 2021/2022,
  c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,
  d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023,
  f) nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” (2 projekty uchwał),
  g) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych
  w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Tekst i foto: UMiG Koźmin Wlkp.