Trzech mężczyzn stoi na scenie, jeden przemawia z mównicy

Z wizytą w Bad Tennstedt

Udostępnij

W ostatnich dniach burmistrz Koźmina Wielkopolskiego przebywał w partnerskim Związku Gmin Bad Tennstedt. Maciej Bratborski został zaproszony na otwarcie w Bad Tennstedt ogrodów zdrojowych po rewitalizacji.

Nowo zaprojektowane ogrody zdrojowe w Bad Tennstedt zostały otwarte w poniedziałek 20 września. Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa Turyngii. W trakcie przebudowy parku zdrojowego Bad Tennstedt zrewitalizowano i częściowo przeprojektowano układ ścieżek i zadrzewienie. Dodatkowo wybudowano przestrzeń festiwalową z pawilonem muzycznym i tarasem, a także zainstalowano nowy system oświetlenia oraz przeprojektowano ogród różany i inne rabaty parkowe.

Festyn, widownia, dużo ludzi siedzi na krzesłach

Spotkanie włodarzy partnerskich samorządów było okazją do rozmów o odnowieniu współpracy pomiędzy Bad Tennstedt i Koźminem Wielkopolskim. Obie strony zadeklarowały chęć ożywienia tych kontaktów na płaszczyźnie kulturalnej, wymiany dzieci i młodzieży oraz grup zawodowych i stowarzyszeń.

Trzech mężczyzn stoi na scenie, jeden przemawia z mównicy

Przypomnijmy, że historia stosunków Koźmina Wlkp. z niemieckim Związkiem Gmin Bad Tennstedt z Turyngii ma swój początek w połowie lat dziewięćdziesiątych. W 1999r. współpraca została ujęta w ramy formalnej umowy. I tutaj partnerzy mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie wymiany kulturalnej, dzieci i młodzieży oraz poszczególnych grup zawodowych. Intensywnie rozwinęły się kontakty ochotniczych straży pożarnych. Ciekawym przedsięwzięciem była wspólna grupa cyrkowa złożona z uczniów koźmińskiego gimnazjum i szkół w Kirchheilingen i Niddatal, mająca za sobą udane występy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Tekst : AFUMiG, foto: Bad Tennstedt