Laboratoria Przyszłości w koźmińskich szkołach

Udostępnij

Szkoły z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski otrzymały środki w łącznej wysokości 396 900,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Środki te można przeznaczyć na doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt, m.in. zakup drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i video oraz lutownic z akcesoriami. Szkoły mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Więcej o programie Laboratoria Przyszłości

Tekst: Irena Serek, UMIG