Dach, komin z którego wydobywa się biały dym. W górym roku napis: nie pal smieci i logo Koźmina.

Apel Burmistrza w sprawie spalania odpadów

Udostępnij

W związku z trwającym sezonem grzewczym Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma „zagospodarowania” odpadów.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci są emitowane do atmosfery szkodliwe substancje:

• pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

• tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,

• tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

Przypominam również, że przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, odzież.

W trosce o zdrowie wszystkich Mieszkańców apeluję, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy i nie palić odpadów na ogniskach. Przyczynimy się tym do poprawy zdrowia i jakości życia nas wszystkich i naszych dzieci.

Palenie śmieci jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest niska i może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.

Jednocześnie dziękuję Mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Maciej Bratborski

Burmistrz Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski