Uwaga na oszustów

Udostępnij

Otrzymujemy sygnały od mieszkańców Gminy, że nieznane osoby próbują przeprowadzić na prywatnych posesjach kontrolę złożonej deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym.

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim informuje, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ani nikt z upoważnienia Burmistrza nie przeprowadza na terenie miasta i gminy żadnych kontroli związanych z emisyjnością budynków.

Tekst: Jarosław Kapciński, UMiG