Węgiel

Zakup preferencyjny węgla po 1 stycznia 2023 r.

Udostępnij

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych łącznie można zakupić do 3 ton opału na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie z tym, że niezakupiony węgiel do 31 grudnia 2022 r. powiększa ilość opału do zakupu na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla w 2023 r. mogą zadzwonić do 28 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy na numer 62 7219353 i zgłosić zainteresowanie zakupem węgla – groszku lub węgla – orzecha.

Pracownik Urzędu poprosi o podanie:

  • imienia i nazwiska zgłaszającego,
  • adresu, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego planowany jest zakup preferencyjny węgla,
  • numeru telefonu, na który pracownik Urzędu zadzwoni z ofertą zakupu węgla,
  • planowaną ilość zakupu węgla – groszku (od 0,8 cm do 3 cm)
    lub/i węgla – orzecha (od 2,5 cm do 8 cm).

Informujemy, że Gmina może kupować węgiel tylko do 30 kwietnia 2023 r.

Podobnie, jak było w grudniu 2022 r. po zakupieniu węgla przez Gminę pracownik Urzędu poinformuje telefonicznie osoby zainteresowane o możliwości zakupu opału. Przychodząc do Urzędu po odbiór faktury konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 r. (wzór nr 1). Ponieważ wnioski złożone w 2022 r. weryfikowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie uprawnień do dodatku węglowego, dlatego nie ma potrzeby weryfikacji wniosków na zakup drugiej części opału.

Osoby, które składające wniosek na zakup preferencyjny węgla po raz pierwszy muszą zweryfikować go w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krotoszyńskiej 16 (wzór 2).
Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy.

Po informacji telefonicznej z Urzędu MiG o możliwości zakupu węgla należy:
• zgłosić się z dowodem osobistym i z wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego
w biurze nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w celu sprawdzenia wniosku, a następnie w kasie po fakturę,
• zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
• zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem jej zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego przez Urząd w celu odbioru węgla.

Wnioski