Skwer przy chodniku ze studnią i stanowiskiem do poboru wody.

„Deszczówka” i nowe boisko przy Floriańskiej

Udostępnij

Z końcem ubiegłego roku zakończyła się realizacja dwóch inwestycji na kompleksie boisk sportowych przy ul. Floriańskiej. Przy udziale środków zewnętrznych został wybudowany system magazynowania wód opadowych z punktem czerpania wody, który będzie służył do nawadniania boisk trawiastych. Zadanie było współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 100 000,00 zł . Wkład własny gminy Koźmin Wielkopolski to 142 576,74 zł. Całkowita wartość zadania to 228.800,74 zł.

Betonowe płyty i zbiorniki wkopane w ziemię.

Została ukończona także budowa nowego boiska trawiastego. – Powstanie nowego boiska w znacznym stopniu rozładuje tłoku w grafiku treningowym akademii piłkarskiej i klubu “Biały Orzeł”– zapewnia Arkadiusz Zmyślony, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.

Budowa boiska przy była realizowana przy wsparciu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin. Kwota pozyskanego dofinansowania to 600 000,00 zł. Z budżet gminny zostało wydane dodatkowo 629 929,11 zł.

Fot: AFUMiG, GOS