Uwaga na oszustów !

Udostępnij

Nadal otrzymujemy sygnały od mieszkańców miasta i gminy, że nieznane osoby próbują przeprowadzić na prywatnych posesjach kontrole złożonych deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ze stanem faktycznym lub proponują wymianę kotłów przez konkretną firmę.

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim informuje, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ani nikt z upoważnienia Burmistrza nie przeprowadza na terenie miasta i gminy żadnych kontroli związanych z emisyjnością budynków, ani nie przedstawia żadnych ofert dotyczących wymiany kotłów.

Tekst: UMiG