Plik książeczek wojskowych, stoją ustawione na stole

Kwalifikacja wojskowa

Udostępnij

W dniach od 5 do 26 czerwca 2023r. na terenie powiatu krotoszyńskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisję Lekarską zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 2004 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywane są również kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych). Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w obiektach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. odbywać się będzie w dniach 16. – 20. czerwca 2023r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023r. na obszarze województwa wielkopolskiego.