Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze zamiany

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany – działki:  nr 194/4 o pow. 0,7534 ha, nr  194/6 o pow. 0,0166 ha,  położone w m. Wyrębin.

Tekst: JKUMiG