Węgiel

Informacja o końcowej sprzedaży węgla

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego (orzech, groszek)
dla gospodarstw domowych w cenie 1.800,00 zł za jedną tonę.

Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Gospodarstwo domowe może zakupić dowolną ilość węgla, jednak  nie mniej niż 500 kg.

Gmina ma do sprzedaży końcowej łącznie 448,49 t węgla, w tym: groszku 237,51 t i orzecha
210,98 t.

Do zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej uprawnione są  osoby w gospodarstwie domowym, które spełniały warunki do otrzymania dodatku węglowego. 

Aby zakupić węgiel należy:

 • pobrać wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl,
 • zgłosić się z dowodem osobistym i z wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego
  w biurze nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w celu sprawdzenia wniosku, a następnie w kasie po fakturę,
 • zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
 • zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego przez Urząd w celu odbioru węgla.

       Osoby spoza Gminy Koźmin Wielkopolski załączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające
       wypłacenie na rzecz ich gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

—————————————————————————————————————-

Aktualizacja z dnia 13.02.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że zakupił węgiel orzech i groszek dla mieszkańców miasta i gminy. W sezonie grzewczym 2022/2023 w Gminie można zakupić do 3 ton opału na jedno gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie z tym, że niezakupiony węgiel do 31 grudnia 2022 r. powiększa ilość opału do zakupu na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony. Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla w 2023 r. mogą zadzwonić do Urzędu Miasta i Gminy na numer 62 72 19 353 i zgłosić zainteresowanie zakupem węgla – groszku lub węgla – orzecha lub zgłosić w biurze nr 5.

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub przysługiwał im dodatek węglowy.

Warunkiem sprzedaży jest złożenie wniosku, który zawiera oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie: art. 8 ust. 2 (3.000 kg).

Zakup preferencyjny węgla po 1 stycznia 2023 r.

Aktualizacja z dnia 5.01.2023 r.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych łącznie można zakupić do 3 ton opału na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie z tym, że niezakupiony węgiel do 31 grudnia 2022 r. powiększa ilość opału do zakupu na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla w 2023 r. mogą zadzwonić do Urzędu Miasta i Gminy na numer 62 72 19 353 i zgłosić zainteresowanie zakupem węgla – groszku lub węgla – orzecha.

Pracownik Urzędu poprosi o podanie:

 • imienia i nazwiska zgłaszającego,
 • adresu, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego planowany jest zakup preferencyjny węgla,
 • numeru telefonu, na który pracownik Urzędu zadzwoni z ofertą zakupu węgla,
 • planowaną ilość zakupu węgla – groszku (od 0,8 cm do 3 cm)
  lub/i węgla – orzecha (od 2,5 cm do 8 cm).

Informujemy, że Gmina może kupować węgiel tylko do 30 kwietnia 2023 r.

Podobnie, jak było w grudniu 2022 r. po zakupieniu węgla przez Gminę pracownik Urzędu poinformuje telefonicznie osoby zainteresowane o możliwości zakupu opału. Przychodząc do Urzędu po odbiór faktury konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 r. (wzór nr 1). Ponieważ wnioski złożone w 2022 r. weryfikowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie uprawnień do dodatku węglowego, dlatego nie ma potrzeby weryfikacji wniosków na zakup drugiej części opału.

Osoby, które składające wniosek na zakup preferencyjny węgla po raz pierwszy muszą zweryfikować go w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krotoszyńskiej 16 (wzór 2).
Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy.

Po informacji telefonicznej z Urzędu MiG o możliwości zakupu węgla należy:
• zgłosić się z dowodem osobistym i z wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego
w biurze nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w celu sprawdzenia wniosku, a następnie w kasie po fakturę,
• zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
• zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem jej zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego przez Urząd w celu odbioru węgla.

Wnioski