Termin i porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej

Udostępnij

LVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 15.15 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Boreckiej 23.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji.
  3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031,

c) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

d) zawarcia Porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 20 sierpnia 2023 r. w Koźminie Wielkopolskim,

e) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2023 – 2026,

f) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

g) Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

h) nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej
w miejscowości Dębiogóra.

  1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie obrad LVI sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej:

http://www.sesjakozminwlkp.pl/