Seniorzy pozują do zdjęcia.

I Przegląd Piosenki Senioralnej

Udostępnij

20 maja na boisku liceum ogólnokształcącego odbył się I Przegląd Piosenki Senioralnej w Koźminie Wielkopolskim pt.,,Wiosna cieplejszy wieje wiatr”. Na scenie zaprezentowało się 14 zespołów, duet i soliści. Zaproszenie organizatorów przyjęły następujące zespoły: ,,Kobierzanki” przy KGW w Kobiernie, ,,Młodzi Duchem” z Kobylina, ,,Seniorki ” z Kobierna, ,,Babie lato ” z Żerkowa, ,,Familia” z Kuklinowa , ,,Tereski” z Perzyc, ,, Złota jesień ” z Jaraczewa, Zespół ,,Lira ” z Chwaliszewa, ,,Pogodni” z Krotoszyna, ,,Błękitne Modraczki ” z Dobrzycy, ,, Aktywni ” z Rozdrażewa , Kapela i zespół senioralny ze Zdun, ,,Zawsze młodzi” z Jarocina, ,,Przyjaciele”, Duet Koźmińskiej Straży Pożarnej z Koźmina Wlkp.

Przegląd odbył się się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Impreza została zorganizowana przez Klub Seniora oraz Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski.

Po otwarciu imprezy przez burmistrza Macieja Bratborskiego, przewodniczącego Rady Justyna Zaradniaka i kierownika MGOPS Weronikę Kazubek ze sceny popłynęły melodie o róźnorodnej tematyce. Dopisała pogoda, więc uczestnicy biesiadowali, śpiewali i tańczyli przez kilka godzin. Zorganizowano stoisko z rękodziełem , a Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska z ciastem.

Impreza odbyła się przy wsparciu sponsorów, a także pomocy organizacyjnej: Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu LGD “Wielkopolska z Wyobraźnią”,Spółdzielni Socjalnej “Vivo”, uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J.Marcińca , harcerzom Hufca ZHP w Koźminie Wielkopolskim i Kołom Gospodyń Wiejskich.

Foto: Kacper Gościniak