Spotkanie przedszkolaków z Anną Wesołowską.

Sędzia ponownie w naszym mieście

Udostępnij

23 maja w naszym mieście gościła znana z programów telewizyjnych Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku, aktualnie bardzo angażująca się we wszelkie inicjatywy związane z edukacją prawną.

Podczas spotkań w przystępny sposób prowadziła edukację prawniczą. Opowiadała o pracy sędziego, przykładowych procesach, którym przewodniczyła, konsekwencjach nieprzestrzegania prawa. Zachęcała do zakładania w przedszkolach i szkołach kącików prawnych.

Dzieci z przedszkola i uczniowie zadawali pytania, a na koniec zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia z gościem oraz rozdane autografy.
Podczas spotkania z rodzicami, dyrektorami szkół i społecznością lokalną sędzia Anna Maria Wesołowska poruszyła tematy związane z popadaniem młodzieży w konflikty z prawem, przemocą fizyczną i psychiczną w rodzinie i szkole, zagrożeniami płynącymi z Internetu. Uwrażliwiła dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy rodziców ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Przykłady przekazane przez Panią sędzię uświadomiły rodzicom, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu i rozwoju własnych dzieci. Sędzia, omawiając przykładowe sytuacje i przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.

Spotkania odbyły się z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tekst i foto: Monika Wojtczak, UMiG