Droga kamienna w trakcie remontu.

Budowa i modernizacja drogi w Staniewie

Udostępnij

Ruszyła budowa i modernizacja drogi gminnej w Staniewie. W pierwszym etapie realizacji inwestycji zostanie wybudowana nowa jezdnia przy lesie o szerokości 4,50 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. W kolejnym etapie wykonawca wyremontuje asfaltowy odcinek drogi gminnej ( do skrzyżowania z drogą powiatową). Modernizacja będzie polegać na położeniu nowej nakładki asfaltowej na szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami na długości ok. 500 m.

Koszt inwestycji to 590 878,48zł. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Droga kamienna w trakcie remontu.

Tekst: APUMiG

Foto: AFUMiG