Przypadek ASF w powiecie krotoszyńskim

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie publikujemy komunikat jaki został wydany dla hodowców trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami II w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) tj. gminy Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 .

KOMUNIKAT

W związku z objęciem miejscowości w gminie Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje hodowców trzody chlewnej, których gospodarstwa są położonej w strefie objętej ograniczeniami II (kolor różowy), że:

  1. Sprzedaż świń poza strefę objętą ograniczeniami II może odbywać się z gospodarstw, które posiadają zatwierdzony PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO;
  2. Przed każdą sprzedażą należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie co najmniej 5 dni przed planowanym przemieszczeniem świń do uboju, w celu wydania decyzji zezwalającej na dokonanie przemieszczenia;
  3. Zakład ubojowy musi posiadać wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem do uboju świń ze strefy objętej ograniczeniami II.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, można pobrać poniżej.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie – 62 725 32 23

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje, że w związku z wyznaczeniem ogniska ASF w miejscowości Gierłachowo, w gminie Bojanowo, powiat rawicki tj. na obszarze objętym regionalizacją wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605, według którego cała gmina Koźmin Wlkp. została wyznaczona jako obszar objęty ograniczeniami I i oznaczona kolorem niebieskim na mapie. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców trzody chlewnej o

Tekst: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie

Gmina Koźmin Wlkp. częściowo w żółtej strefie ASF

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. wprowadzono strefę ochronną (żółtą) na części gminy Koźmin Wielkopolski położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę krajową nr 15.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady bioasekuracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

MAPA WYSTĘPOWANIA ASF

ASF – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących trzodę chlewną) związane ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Mapa występowania ASF na terytorium Polski kliknij

Informacje o ASF na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń kliknij

13.12.2019

——————————————————————————————————————–

Apel Wojewody Wielkopolskiego do hodowców ws. ASF [kliknij]

06.12.2019

——————————————————————————————————————–

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie województwa lubuskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych w województwie wielkopolskim.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 694-454-829), najbliższego Posterunku Policji (tel. 62 725 53 40), Leśnictwa lub Urzędu Miasta i Gminy (tel. 664-970-684)

Zwłok nie wolno dotykać !

29.11.2019

Wojewoda apeluje do hodowców ws. ASF

Po potwierdzeniu pierwszego przypadku wystąpienia wirusa ASF w Wielkopolsce (miejscowość Kębłowo, gm. Wolsztyn), w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Na posiedzeniu zapadła decyzja o pilnych działaniach bioasekuracyjnych oraz izolacji strefy zagrożenia (kontynuacja budowy ogrodzenia). Ponadto Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który przewodniczył zespołowi, skierował do hodowców trzody specjalny apel.

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Szanowni Państwo,
Wielkopolscy Rolnicy,


w związku z pojawieniem się na terenie Wielkopolski pierwszego przypadku zakażenia dzika wirusem ASF apeluję do wszystkich producentów trzody chlewnej z naszego województwa o podjęcie wyjątkowych środków ostrożności.
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – w tej mądrości zawiera się wiele prawdy. Dlatego zwracam się do wielkopolskich hodowców o podjęcie szczególnych środków zapobiegawczych i zabezpieczenie swoich hodowli przed kontaktem z dzikami. Apeluję o zabezpieczenie paszy, wystawienie mat dezynfekcyjnych oraz prowadzenie obrotu trzodą chlewną zgodnie z obowiązującymi wymogami. Tylko w taki sposób ochronimy zwierzęta i zapobiegniemy stratom ekonomicznym w przemyśle mięsnym.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę korzystać ze wsparcia Powiatowych Lekarzy Weterynarii, a także specjalnej infolinii Głównego Inspektoratu Weterynarii (tel. 22 623 20 89 i/lub 22 623 17 17). Jestem przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się powstrzymać rozprzestrzenianie wirusa na terenie Wielkopolski. Proszę także o przekazywanie „między sobą” informacji o metodach prewencyjnych. Im większa świadomość w tej kwestii, tym skuteczniejsze działanie i większe bezpieczeństwo.

Z wyrazami szacunku,
Wojewoda Wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk

ASF – postępowanie w przypadku znalezienia martwego dzika

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie województwa lubuskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych w województwie wielkopolskim.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 694-454-829), najbliższego Posterunku Policji (tel. 62 725 53 40), Leśnictwa lub Urzędu Miasta i Gminy (tel. 664-970-684)

Zwłok nie wolno dotykać !