Rajd Rowerowy z żydowską historią Koźmina w tle

Organizatorzy – stowarzyszenie KROTOCHWILE wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu serdecznie zapraszają na rajd rowerowy, którego motywem przewodnim będzie żydowska historia Koźmina Wielkopolskiego. W końcu rowery można było dawniej kupić w składzie żelaza Meyera Mamloka!

Przed rozpoczęciem rajdu będzie można zwiedzić “Muzeum na kółkach”, czyli goszczącą w Koźminie Wielkopolskim przez kilka dni mobilną wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Meta rajdu to zabytkowy cmentarz żydowski – po dojechaniu na miejsce będzie możliwość wzięcia udziału w oprowadzaniu po cmentarzu, które poprowadzi Paweł Bajerlein.

Szczegóły i trasa:

 • od godz. 10:00: możliwość zwiedzania Muzeum na kółkach (Podzamcze),
 • godz. 11:00 – start rajdu (Podzamcze),
 • trasa rajdu: ul. Zamkowa – ul. Pleszewska – droga w stronę Orli – droga w kierunku Lasku Orlińskiego – Las Orliński – parking przy Cmentarzu Żydowskim (META),
 • godz. 13:00 – oprowadzanie po zabytkowym cmentarzu żydowskim (na zakończenie rajdu)

Zapisy:

 • osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21 w godz. 8:00 – 16:00
 • telefonicznie 535 010 160
 • mailowo: gos@kozminwlkp.pl

Rajd odbywa się w ramach projektu “Pozdrowienia z Koźmina” realizowanego przez Stowarzyszenie Krotochwile.

Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Odbył się XXVI konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej

31 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. – tradycyjnie przed Dniami Koźmina – odbył się XXVI konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej. Tematem tegorocznego konkursu były „Dzieje muzealnictwa w Koźminie”.

Organizatorami konkursu jak co roku byli: Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, Biblioteka Publiczna pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Macieja Bratborskiego. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy.

Uczestnicy w pierwszej części konkursu odpowiadali pisemnie na piętnaście pytań, które miały wyłonić pięciu finalistów. W tym roku potrzebna była dogrywka pomiędzy Matyldą Nabzdyk ze SP nr 1 a Franciszkiem Waścińskim, uczniem ZSP z Borzęciczek. Wygrała ją Matylda Nabzdyk i tym samym dostała się do finału ustnego. Wiedzę i przygotowanie uczestników w tej części konkursu oceniała komisja złożona z członków TMKW, której przewodniczył burmistrz Maciej Bratborski. Po podliczeniu punktów w części ustnej wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Iga Jarus – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
II miejsce Matylda Nabzdyk – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
III miejsce Sandra Kaczmarek – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
IV miejsce Wojciech Bandyk – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
V miejsce Bartosz Nowak – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
Nagrody zwycięzcom ufundował burmistrz Maciej Bratborski. Burmistrz i Maria Lewandowicz wręczyli nagrody laureatom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział i przygotowanie do tegorocznej edycji konkursu.

Uczestnicy konkursu wiedzy.
Jury konkursu wiedzy.
Uczestnicy konkursu wiedzy.
Jury konkursu wiedzy.
Uczestnicy konkursu wiedzy.

Tekst: Justyna Kląskała, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Foto: Andrzej Joachimiak

Informacja o końcowej sprzedaży węgla

Gmina Koźmin Wielkopolski informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego (orzech, groszek)
dla gospodarstw domowych w cenie 1.800,00 zł za jedną tonę.

Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Gospodarstwo domowe może zakupić dowolną ilość węgla, jednak  nie mniej niż 500 kg.

Gmina ma do sprzedaży końcowej łącznie 448,49 t węgla, w tym: groszku 237,51 t i orzecha
210,98 t.

Do zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej uprawnione są  osoby w gospodarstwie domowym, które spełniały warunki do otrzymania dodatku węglowego. 

Aby zakupić węgiel należy:

 • pobrać wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl,
 • zgłosić się z dowodem osobistym i z wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego
  w biurze nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w celu sprawdzenia wniosku, a następnie w kasie po fakturę,
 • zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
 • zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego przez Urząd w celu odbioru węgla.

       Osoby spoza Gminy Koźmin Wielkopolski załączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające
       wypłacenie na rzecz ich gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

—————————————————————————————————————-

Aktualizacja z dnia 13.02.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że zakupił węgiel orzech i groszek dla mieszkańców miasta i gminy. W sezonie grzewczym 2022/2023 w Gminie można zakupić do 3 ton opału na jedno gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie z tym, że niezakupiony węgiel do 31 grudnia 2022 r. powiększa ilość opału do zakupu na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony. Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla w 2023 r. mogą zadzwonić do Urzędu Miasta i Gminy na numer 62 72 19 353 i zgłosić zainteresowanie zakupem węgla – groszku lub węgla – orzecha lub zgłosić w biurze nr 5.

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub przysługiwał im dodatek węglowy.

Warunkiem sprzedaży jest złożenie wniosku, który zawiera oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie: art. 8 ust. 2 (3.000 kg).

Zakup preferencyjny węgla po 1 stycznia 2023 r.

Aktualizacja z dnia 5.01.2023 r.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych łącznie można zakupić do 3 ton opału na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie z tym, że niezakupiony węgiel do 31 grudnia 2022 r. powiększa ilość opału do zakupu na drugi okres tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.Cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla w 2023 r. mogą zadzwonić do Urzędu Miasta i Gminy na numer 62 72 19 353 i zgłosić zainteresowanie zakupem węgla – groszku lub węgla – orzecha.

Pracownik Urzędu poprosi o podanie:

 • imienia i nazwiska zgłaszającego,
 • adresu, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego planowany jest zakup preferencyjny węgla,
 • numeru telefonu, na który pracownik Urzędu zadzwoni z ofertą zakupu węgla,
 • planowaną ilość zakupu węgla – groszku (od 0,8 cm do 3 cm)
  lub/i węgla – orzecha (od 2,5 cm do 8 cm).

Informujemy, że Gmina może kupować węgiel tylko do 30 kwietnia 2023 r.

Podobnie, jak było w grudniu 2022 r. po zakupieniu węgla przez Gminę pracownik Urzędu poinformuje telefonicznie osoby zainteresowane o możliwości zakupu opału. Przychodząc do Urzędu po odbiór faktury konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 r. (wzór nr 1). Ponieważ wnioski złożone w 2022 r. weryfikowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie uprawnień do dodatku węglowego, dlatego nie ma potrzeby weryfikacji wniosków na zakup drugiej części opału.

Osoby, które składające wniosek na zakup preferencyjny węgla po raz pierwszy muszą zweryfikować go w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krotoszyńskiej 16 (wzór 2).
Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy.

Po informacji telefonicznej z Urzędu MiG o możliwości zakupu węgla należy:
• zgłosić się z dowodem osobistym i z wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego
w biurze nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 w celu sprawdzenia wniosku, a następnie w kasie po fakturę,
• zapłacić fakturę gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto wpisane na fakturze,
• zgłosić się z dwoma egzemplarzami faktury i dowodem jej zapłaty do przedsiębiorcy wskazanego przez Urząd w celu odbioru węgla.

Wnioski

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 5 do 26 czerwca 2023r. na terenie powiatu krotoszyńskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisję Lekarską zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 2004 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywane są również kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych). Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w obiektach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. odbywać się będzie w dniach 16. – 20. czerwca 2023r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023r. na obszarze województwa wielkopolskiego.