Dożynki gminne w Skałowie

Dożynki gminne, które odbyły się 15 sierpnia w Skałowie można zaliczyć do udanych. Święto dożynkowe zgromadziło setki mieszkańców gminy i gości. O godz.12.00 władze samorządowe oraz delegacje, reprezentujące wsie z terenu gminy zebrały się w kościele w Mokronosie, by w mszy św. podziękować za tegoroczne plony i pracę rolników. Mszę św. odprawili w koncelebrze księża z miejscowej parafii oraz ksiądz kanonik Zygmunt Lewandowski. Centralne miejsce w kościele zajęli gospodarze tegorocznych dożynek: Elżbieta Wierzowiecka i Przemysław Jankowski ze Skałowa, którzy przynieśli w darze wieniec dożynkowy.
Przed godz. 14.00 barwny korowód dożynkowy – na czele w Kapelą znad Orli – ruszył przez Skałów. Mieszkańcy wsi włożyli dużo starań w to, by obejścia ich domów i gospodarstw wyglądały odświętnie. Przed domami można było podziwiać piękne i pomysłowe dekoracje dożynkowe.
Przybyłych na święto dożynkowe gości powitała Alfreda Damazyniak. Wśród gości znaleźli się: Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Dariusz Rozum, radny powiatowy Piotr Osuch oraz Burmistrz Miasta i Gminy Maciej Bratborski wraz z Radą Miejską.
Część obrzędową rozpoczęły dzieci ze Skałowa. Następnie starostowie dożynek wręczyli chleb burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu z prośbą, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie.
W okolicznościowym wystąpieniu Maciej Bratborski przekazał wyrazy podziękowania, szacunku i uznania dla rolników i wszystkich, którzy wspomagali ich w podnoszonych wysiłkach pracy żniwnej. Burmistrz zachęcał, by ten wyjątkowy dla rolników dzień w roku – święto plonów – przeżywać razem, w duchu wspólnoty narodu polskiego, za którą tak bardzo tęsknimy.

Od wiek wieków, to polscy rolnicy byli ostoją państwowości, tradycji i obyczajów (…) W dobie wszechogarniającego nas relatywizmu, skłonności do łatwych i prostych recept na życie, wydaje się, że to mieszkańcy wsi są najbardziej oporni na te zjawiska(…) To także powód do tego, by wam podziękować. (…) Wiem, że musimy sprostać wymogom naszych czasów i podążać za wyzwaniami współczesności. Jednak nie możemy zapominać o naszej tradycji oraz zasadach, bo bez nich rozpłyniemy się w morzu relatywizmu i nijakości – mówił.
Wraz z chlebem dożynkowym Maciej Bratborski otrzymał, dedykowaną mu przyśpiewkę dożynkową, w wykonaniu zespołu młodzieży z naszej gminy.
A nasz burmistrz Maciej znany jest w Koźminie
Pół życia poświęcił, aby służyć gminie.
Sale wybudował, oświatę dotuje,
Tylko jedna sprawa ciągle go nurtuje.

Pięknej obwodnicy w mieście mu brakuje,
Ścieżki do Warszawy ciągle wydeptuje.
Nie martw się Macieju, my Ci pomożemy,
Szepnij tylko słowo, na drogi wyjdziemy.

Chleby dożynkowe wręczono również : starostom dożynek, samorządowcom, księżom, sołtysom i innym zaproszonym gościom. Obdarowani podzielili się chlebem ze wszystkimi uczestnikami święta żniwnego.

Po części obrzędowej przyszedł czas na biesiadę. Na scenie, jako pierwsza wystąpiła kapela “Pieczarki”. Muzycy pochodzący z Żywca, z niesamowitą energią i werwą, zaprezentowali folk góralski i własne piosenki. Następnie wystąpili lokalni artyści “Kapela znad Orli” i duet Ty i Ja. Dzieci i dorośli chętnie odwiedzali stoiska: garncarza z Pracowni Garncarskiej Rodziny Akuszyńskich oraz piekarza z “Zagrody na Zadupiu”. Dzieci malowały pod czujnym okiem plastyczki Marioli Malinowskiej.

Przy stoiskach ze specjałami uwijały się Koła Gospodyń Wiejskich ze: Skałowa, Wrotkowa, Kaniewa, Gościejewa i Mokronosa, które w tym roku serwowały m.in. bigos, zupę gulaszową i z dyni oraz inne przysmaki i wspaniałe słodkości.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

Wypoczynek uczniów koźmińskiej „Jedynki”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim przygotowała bogatą ofertę wypoczynku podczas wakacji. W pierwszym tygodniu zorganizowano półkolonie, a w drugim kolonie w Góry Złote. Letni wypoczynek został dofinansowany z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski. Z oferty skorzystało 52 dzieci.
Uczestnicy półkolonii „na sportowo” spędzili pięć dni biorąc udział w przeróżnych akcjach przygotowanych przez organizatorów. Uczniowie byli na miejskim basenie, udali się na wycieczkę do Gołuchowa i Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie próbowali swoich sił w parku linowym
i na trampolinach.


Opiekunowie przygotowali rajd rowerowy do Skałowa.


Na miejscu czekała na nich grillowana kiełbaska oraz słodki poczęstunek. Dzieci miały możliwość wyjazdu również do Poznania. Stolica Wielkopolski „zaprosiła ich” do Climbing Spot – ścianki wspinaczkowej, gdzie pod czujnym okiem instruktorów mali sportowcy podnosili swoją sprawność fizyczną poprzez rozwijanie poczucia równowagi, pewności siebie, koordynacji ruchów oraz przełamania bariery lęku wysokości i strachu.

W godzinach popołudniowych swój wolny wakacyjny czas spędzili uczniowie w Niku Bowling grając w kręgle. Pod koniec tygodnia uczestnicy półkolonii zagrali w sprawnościową grę „Chaos” oraz brali udział w miejskich podchodach.
Oprócz sportowych zajęć uczniowie brali udział również w zajęciach plastycznych tworząc własne wakacyjne koszulki oraz w zajęciach profilaktycznych. Sport to zdrowie, ale także i bezpieczeństwo. Podczas zajęć profilaktycznych nauczyciele zwracali uwagę uczniom na zdrowie oraz aktywność bez używek.
Nad prawidłowym przebiegiem półkolonii czuwała kierownik: Marzena Adamkiewicz oraz kreatywni opiekunowie: Marzena Tomczak, Hanna Szymura, Izabela Kaźmierczak, Małgorzata Lewandowicz, Anna Filipiak, Agnieszka Maryniak i Magdalena Dubisz.
Uczestnicy półkolonii otrzymali dyplomy, upominki oraz „worek” niesamowitych wrażeń, umiejętności i nowych doświadczeń.

“Wakacje z Jedynką” to również kolonie, które odbyły się w tym roku w Górach Złotych w Lądku-Zdroju. Opiekę podczas kolonii sprawowali dyrektor szkoły Jacek Zawodny i nauczycielka wychowania fizycznego Ewa Gostek. Dzieci korzystały z pieszych wędrówek szlakami turystycznymi m.in. na Trojak (wys. 766 m n.p.m.) – rozległy, szczyt w Górach Złotych, w Sudetach Wschodnich, wznoszący się nad Lądkiem-Zdrojem. Na szczycie znajdował się atrakcyjny punkt widokowy, z którego rozciągał się widok na niemal całą Kotlinę Kłodzką.


Nie lada atrakcją była wycieczka krajoznawcza po Republice Czeskiej – Ścieżka w obłokach. Dzieci wjechały wyciągiem krzesełkowym na wysokość 1116 m n.p.m., a później przeszły kolejne 55 m po platformie widokowej, aby podziwiać piękną górską panoramę. Warto nadmienić, że w czasie budowy ścieżki na Dolnych Morawach wykorzystano w sumie 380 ton stali, 300 m² modrzewiu i 250 m² heblowanych graniastosłupów. Modrzew pochodził z austriackich Alp, gdzie rósł na wysokości 1000 m n.p.m. Wieża jest utwierdzona przy pomocy łączników i mikropalów, które wpuszczone są aż do skalnego masywu do głębokości 6,5 m.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim w kurorcie Lądek-Zdrój miały również zajęcia z nauki czytania mapy, górskie wędrówki, zabawy w aquaparku i udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca oraz brały udział w warsztatach baletowych.
Dla uczniów koźmińskiej Jedynki były to dwa tygodnie pełne atrakcji i aktywnego wypoczynku. Wszyscy bezpiecznie wrócili do domu, aby dalej korzystać z letniego czasu.

Tekst i fot. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2017 r.

Rok 2017 był pracowity i można powiedzieć że był udany. Plan pracyhóru, jaki został przedstawiony i zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Chóru w dniu 7 marca 2017r. został wykonany.

Dyrygent chóru Kasper Ekert, wprowadza kilka nowych utworów do repertuaru chóru, które wpływają pozytywnie, na dalszą działalność.

Wszyscy członkowie chóru z chęcią i zadowoleniem w ciągu całego 2017 r. uczestniczą w próbach i występach a także angażują się w prace związane z działalnością chóru.

Prezes Chóru Wojciech Gaweł uczestniczy trzykrotnie w Posiedzeniach Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Członkowie Zarządu Chóru i Prezes kilkakrotnie spotykali się z władzami gminy -burmistrzami, dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego. Zorganizowano 8 posiedzeń Zarządu Chóru.

Stan członków chóru w roku 2017:

Na początku roku było 27 osób – na końcu roku 24 osoby.

7 styczeń – Spotkanie Noworoczne członków chóru z osobami towarzyszącymi w Restauracji „WIEŻA”. Z zaproszonych gości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy w Koźminie WLKp Maciej Bratborski z Małżonką i Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie WLKp Justyn Zaradniak.

15 styczeń – koncert kolęd w Klasztorze, który poprowadził dyrygen Kasper Ekert. Udział wzięli: Chór im. Cz. Czypickiego, Zespół Dziecięcy SP Nr 1 Duet „Ty i Ja’’ Zespół Dziecięcy SP Nr 3 , Zespół Instrumentalno–Śpiewający z Gimnazjum Zjednoczonej Europy, Zespół Do-re-mi działający przy Ośrodku Kultury.

26 styczeń – Ośrodek Kultury w Borku WLKp zorganizował Przegląd Muzyczny „ Płyń Kolędo’’, w którym nasz chór zaprezentował kolędy wraz z innymi zespołami działającymi przy tym Ośrodku Kultury.

7 marzec – zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Chóru im. Cz. Czypickiego w Ośrodku Kultury z władzami samorządowymi. Podczas zebrania druhna Ewa Murawska i druhna Ala Otworowska zamieniają się funkcjami działalności w chórze. Druhna Ala Otworowska przyjmuje funkcję sekretarza chóru. Druhna Ewa Murawska przyjmuje funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Z prowadzenia Kroniki Chóru rezygnują druhna Ewa Murawska i dh Stefan Kaźmierczak. Kronikarzem zostaje wybrana druhna Lidia Małecka. Poza wymienionymi zmianami Zarząd Chóru i Komisja Rewizyjna pracują w tym samym składzie.

3 maja – Msza Św. w Kościele św. Wawrzyńca z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6 maja – 50-lecie Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie. Uroczysta Akademia odbyła się w sali widowiskowo – kinowej „MIESZKO”. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Chóru dh Wojciech Gaweł i była dyrygent chóru im. Cz.Czypickiego Gabriela Dopierała. Po akademii w kościele klasztornym odbyła się Msza Św. dziękczynna dla wszystkich parafian celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Stanisława Napierałę.

8 maja – udział w mszy św. w Klasztorze z okazji odpustu Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa.

30 maja – XXII Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej i Czesławie Czypickim zorganizowany w Liceum Ogólnokształcącym. Chór wykonał koncert nowych utworów.

3 czerwca – udział chóru w mszy św. obu parafii koźmińskich na Nowym Rynku podczas Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

13 czerwiec – W Muzeum Ziemi Koźmińskiej otwarto trzy nowe Izby. Na uroczystość zaproszeni zostali Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł Oraz Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak

27 czerwiec- spotkanie podsumowujące półroczną działalność chóru, połączone z imieninami chórzystów. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury przy ciastku, kawie i śpiewie biesiadnym oraz akompaniamencie dyrygenta.

29 czerwiec- zmarł dh Edward Maciejak. Obecnie był najdłużej czynnym członkiem naszego chóru. Swą przygodę ze śpiewem chóralnym rozpoczął na początku lat 60. W swej karierze śpiewaczej, był pilnym i zdyscyplinowanym chórzystą, udzielał się w pracach społecznych, pełnił kilka funkcji w Zarządzie, był długoletnim chorążym ponad 20 lat. Wielokrotnie odznaczany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Podczas Jubileuszu 125- lecia naszego Chóru został uhonorowany odznaką IV Stopnia Złotą z Laurem.

3 lipca – W kościółku Św. Trójcy odbyła się Msza Św. pogrzebowa za dusz Ś.P. Edwarda, w której wszyscy członkowie chóru brali czynny udział. Swym śpiewem uświetniliśmy liturgię mszy św. Cześć Jego Pamięci!

12 sierpnia – uroczysta Eucharystia na Koźmińskim Starym Rynku w Jubileusz 20 – Rocznicy Święta Św. Wawrzyńca Patrona Miasta i Gminy Koźmin WLKp.

13 sierpień – II Edycja Koncertu na 966 głosów. W koncercie wzięło udział 16 zespołów które prezentowały Wielkie Pieśni z Narodowego Repertuaru. Koncert poprowadził Dyrygent Kasper Ekert. Po koncercie odbyła się Biesiada Polska w której uczestniczyły wszystkie zespoły.

6 września– zmarła wieloletnia członkini Chóru Urszula Liberska pilnie uczestniczyła w próbach i występach chóru, również udzielała się społecznie w działalności chóralnej. Pełniła także funkcje w Zarządzie Chóru. Ostatnia to sekretarz w latach 1995- 2003. Odznaczana była kilkakrotnie przez Polski Zw. Chórów i Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie WLKp. Listem Pochwalnym i odznaką II Stopnia Srebrną.

16 września – Koło Śpiewacze „JUTRZENKA” w Borku WLKp obchodziło jubileusz 125-lecia działalności. W delegacji reprezentowali nasz Chór Dh Wojciech Gaweł, Dh Jerzy Dykcik i Dh Albin Bakalarz.

23 wrzesień – XXX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Ostrowie.

24 wrzesień – Chór Nasz uczestniczy w Jubileuszu 125 – lecia Koła Śpiewaczego „Cecylia” w Sulmierzycach.

10 października – członkowie Naszego Chóru uczestniczyli w pogrzebie Bożeny Liebig. Zmarła była mamą naszego kolegi Oktawiana Liebig.

14 październik – Prezes Chóru Dh Wojciech Gaweł uczestniczy w uroczystej sesji Rady Miejskiej Koźmina WLKp która odbyła się w Ośrodku Kultury. Sesja poświęcona była Jubileuszowi 10 – lecia Współpracy Partnerskiej z węgierską Gminą Balatonmariafurdo.

15 października – Odbyły się XXV Koźmińskie Spotkania Chóralne. W koncercie wzięły udział cztery chóry: Chór „BARD” z Lubonia Stowarzyszenie „Chór BEL CANTO” Gminy Dopiewo, Chór „LUTNIA” z Kościana, Chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina WLKp. Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Z okazji XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych, wręczono długoletniej dyrygent Chóru Gabrieli Dopierałe, odznaczenia podziękowania, kwiaty, za włożony trud i poświęcenie w krzewienie chóralistyki, kultury, a także oświaty w środowisku koźmińskim. Z Chórem związana była 21 lat. Przez Południowo – Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie WLKp. odznaczona została Odznaką V Stopnia Złotą z Laurem . Po prezentacji zespołów wręczono pamiątki uczestniczącym chórom. Po części artystycznej XXV Koźmińskich Spotkań Chóralnych zorganizowano spotkanie towarzyskie w sali Nasycalni.

11 listopada – nasz chór został zaproszony na uroczystość jubileuszową 125 – lecia Koła Śpiewaczego „CECYLIA” w Kobylinie. Uroczystość trwała do późnych godzin wieczornych, co mile będziemy wspominać.

19 listopada – Chór Mieszany „ARION” z Kotlina zaprasza chór do wzięcia udziału w Koncercie p.t. „CECYLIADA”. Koncert odbył się w Kotlińskim Domu Kultury. Zespoły biorące udział prezentowały program dowolny.

21 listopada – chór uczestniczy we Mszy Św. w kościele klasztornym z okazji święta Św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu sakralnego. Swym śpiewem utworów sakralnych, uświetniamy Liturgię Mszy Św.

28 listopada – Na drugą część zajęć przewidziane zostaje spotkanie z władzami naszego Miasta, Panem Burmistrzem Maciejem Bratborskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Justynem Zaradniakiem. Spotkanie to odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Na spotkanie to, zaproszeni zostali chórzyści przez gminy z okazji Święta Świętej Cecylii.

19 grudzień – spotkanie opłatkowe chórzystów na którym wszyscy zebrani składali sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe. Odczytano też życzenia świąteczne przesłane do naszego chóru. Wszystkim członkom chóru, bardzo dziękuję, za systematyczne uczestniczenie w próbach, występach i włączanie się w działalność organizacyjną chóru. Dziękuję dyrygentowi Kasprowi Ekert za włożony trud i poświęcenie w wyszkolenie chórzystów. Składam podziękowanie Zarządowi Chóru i Komisji Rewizyjnej za pomoc organizacyjną i wspieranie duchowe.Osobne wyrazy podziękowania należą się Prezesowi Honorowemu – Kronikarzowi Stefanowi Kaźmierczakowi i chórzystom którzy sprawują Opiekę Nad grobem Naszego Patrona. W imieniu Zarządu Chóru bardzo dziękuję Panom Burmistrzom, Władzom Samorządowym, pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury, za pomoc organizacyjną ,finansową oraz za obecność na naszych występach, zebraniach i popieranie duchowe naszej działalności. Na posiedzeniu Zarządu Chóru i Komisji Rewizyjnej w dniu 06.marca 2018r. ustalono datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego Chóru na dzień 20 marca 2018r.

Prezes Zarządu Chóru

Wojciech Gaweł

Kolejne wyróżnienie dla koźmińskiego Zakładu Aktywności Zawodowej

18 września w Poznaniu odbyła się XIII Regionalna Gala Edycji Konkursu Lodołamacze 2018. Lodołamacz to nagroda przyznawana osobom i firmom, które przełamują bariery w świecie niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji – w kategorii zakład pracy chronionej – wyróżniono i przyznano drugie miejsce Zakładowi Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.  

(więcej…)

Remont drogi w Lipowcu

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej w Lipowcu. Na 950 metrach drogi – od powiatówki  w kierunku wsi – położono nową warstwę asfaltu i utwardzono pobocze. Prace sfinansowane z gminnego budżetu kosztowały ok.244 tys. zł. Na przyszły rok jest zaplanowany drugi etap modernizacji tej drogi gminnej.   

Stowarzyszenie zaprasza na warsztaty

Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski w ramach projektu “Akademia Dobrego Smaku i Stylu nad Orlą” serdecznie zaprasza na warsztaty

(więcej…)

Szatnie przy Floriańskiej już po remoncie

Zakończył się remont  szatni w kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej, który został dofinansowany z Programu „Szatnia na Medal”. Kwota 100 tys. zł dotacji, którą pozyskała Gmina Koźmin Wielkopolski na odnowienie tych pomieszczeń  nie poszła w błoto. Od nowego sezonu zawodnicy będą mieli do dyspozycji komfortowe, wentylowane pomieszczenia, schludne łazienki i nowe meble. Tak, jak planowano zakupiono także dwa kontenery szatniowe.

(więcej…)

Nowe pracownie w „Jedynce”

Podczas wakacji odbył się generalny remont klas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp., w tym, w szczególności pracowni fizyczno – chemicznej oraz informatycznej ze względu na konieczność dostosowania ich do potrzeb uczniów starszych, by zapewnić  im realizację podstawy programowej.

(więcej…)

Ogród imienia Powstańców Wielkopolskich od 60 lat

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Powstańców Wielkopolskich serdecznie zaprasza działkowców i mieszkańców Koźmina Wlkp. na uroczystość 60-lecia nadania  ogrodowi imienia, która odbędzie się 9 września. Obchody rozpoczną się mszą św. o godz. 10.00 w Klasztorze. O godz. 11.00 Zarząd ROD złoży kwiaty pod Pomnikiem Wolności. Od godz. 15.00 działkowcy będą świętować w letniej świetlicy ogrodu. W programie przewidziano m.in.koncert piosenek patriotycznych z płyt.

(więcej…)

Ruszyły zapisy do 42. Biegu Maćka

6 października odbędzie się 42. Bieg Maćka. Logo tegorocznej imprezy nawiązuje do Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Bieg główny odbędzie się na dystansach 5 km i 10 km. Kilka dni temu ruszyły zapisy do 42.Biegu Maćka [zobacz]