„Deszczówka” i nowe boisko przy Floriańskiej

Z końcem ubiegłego roku zakończyła się realizacja dwóch inwestycji na kompleksie boisk sportowych przy ul. Floriańskiej. Przy udziale środków zewnętrznych został wybudowany system magazynowania wód opadowych z punktem czerpania wody, który będzie służył do nawadniania boisk trawiastych. Zadanie było współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 100 000,00 zł . Wkład własny gminy Koźmin Wielkopolski to 142 576,74 zł. Całkowita wartość zadania to 228.800,74 zł.

Betonowe płyty i zbiorniki wkopane w ziemię.

Została ukończona także budowa nowego boiska trawiastego. – Powstanie nowego boiska w znacznym stopniu rozładuje tłoku w grafiku treningowym akademii piłkarskiej i klubu “Biały Orzeł”– zapewnia Arkadiusz Zmyślony, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.

Budowa boiska przy była realizowana przy wsparciu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin. Kwota pozyskanego dofinansowania to 600 000,00 zł. Z budżet gminny zostało wydane dodatkowo 629 929,11 zł.

Fot: AFUMiG, GOS

Bezpieczne skrzyżowanie po przebudowie

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania ulic: Borecka, Jana Pawła II i Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Na ulicy Jana Pawła II powstał dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo (w kierunku Borku Wlkp.). Prace drogowe były finansowane ze środków niepublicznych. Natomiast modernizację sygnalizacji świetlnej w obrębie całego skrzyżowania sfinansowały po połowie: Wielkopolski Zarząd Dróg i Gmina Koźmin Wielkopolski. W sumie było to wydatek 150 tys.zł. Wskutek tych prac na całym skrzyżowaniu powstała inteligentna sygnalizacja świetlna, a przejścia dla pieszych sterowane w ramach tej sygnalizacji na ulicach: Jana Pawła II, J. Marcińca i Boreckiej.

Na zdjęciu skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Tekst i foto: AFUMiG