Informacja NFZ

W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

W czasie IV fali pandemii WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane są godziny pracy.

Trzy nowe punkty zostały otwarte w ostatnim czasie w Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów dodatkowy punkt w Lesznie przy ul. Niepodległości 49.

Wykaz miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić się na pobranie wymazu do testu w kierunku obecności koronawirusa znajduje się na stronie internetowej: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/

Na bezpłatne pobranie wymazu w punkcie pobrań mogą zgłosić się osoby, które posiadają zlecenie na test w kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. wieczorynki), a także lekarz, który nie posiada umowy z NFZ. Zlecenie może zostać wystawione w trakcie teleporady. Pacjent otrzymuje wtedy numer skierowania, z którym może zgłosić się do dowolnego punktu pobrań.

Osoby, które podejrzewają u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą wypełnić formularz on-line i jeśli ryzyko wystąpienia COVID-19 zostanie określone jako wysokie, automatycznie takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania testu. W takim przypadku termin oraz adres najbliższego punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości znajdzie się także link do strony internetowej, na której można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu.

Przypominamy, że testy w kierunku koronawirusa są bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego badania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przypominamy, że po wystawieniu zlecenia testu obowiązuje kwarantanna, którą można opuścić na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku pozytywnego, kwarantanna automatycznie zostaje zmieniona na izolację.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze przygotować się do pobrania wymazu, minimum 2 godziny przed badaniem nie należy:

 • spożywać posiłków i napojów
 • żuć gumy
 • płukać jamy ustnej i nosa
 • myć zębów
 • przyjmować leków
 • palić papierosów.

Po wykonaniu testu, jego wynik można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w którym można sprawdzić swój wynik. Dane do logowania otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie testu zlecił lekarz rodzinny, powinien on poinformować swoich pacjentów o wyniku. Jeśli wynik testu okaże się pozytywne, z taką osobą skontaktuje się pracownik sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny i poinformuje o dokładnym czasie izolacji.

Przypominamy, aby osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a w momencie pogorszenia się samopoczucia natychmiast skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.

Tekst: WOW NFZ

Uwaga na fałszywy sms od nadawcy Kwarantanna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

Aktualny harmonogram łagodzenia obostrzeń COVID-19

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim przypomina o obecnie obowiązującym harmonogramie łagodzenia obostrzeń.

Harmonogram:

od 21 maja

 • dozwolona działalność ośrodków kultury, świetlic – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • dozwolona działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona w pomieszczeniach – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • otwarte teatry, kina, opery, filharmonie w pomieszczeniach – pod warunkiem: udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc),
 • przy zachowaniu reżimu sanitarnego (m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki), zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • parki rozrywki na świeżym powietrzu – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);

od 28 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna (w lokalu) pod warunkiem, że: *klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz *obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, *klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • imprezy okolicznościowe w lokalu (np. wesela i komunie) – limit max 50 osób (do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (dotyczy również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni);
 • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit max 250 osób;
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m², działalność w pełnym reżimie sanitarnym;

od 29 maja

 • szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)

Zmiany rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w czwartek, 6 maja zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Harmonogram:

od 15 maja

 • zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu – bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych;
 • otwarta gastronomia zewnętrzna, na otwartym powietrzu (ogródki restauracyjne). Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m.,
  licząc od powierzchni stolika;
 • otwarte teatry i kina na otwartym powietrzu – pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału max 15 osób, zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji m.in wesel i komunii, przy limicie do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym, (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • klasy 4-8 szkoły podstawowej i 1-4 szkoły ponadpodstawowej – nauczanie w trybie hybrydowym, (m.in wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
 • obiekty sportowe na otwartym powietrzu – max 25% widowni, wyznaczone co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu 1,5 m. pomiędzy widzami;
 • basen i zamknięte obiekty sportowe – zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, max 50% obłożenia basenu albo obiektu;

od 29 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna, pod warunkiem, że:
  – klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz – obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
  Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na pomieszczeniach, pod warunkiem udziału max 15 osób i zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 25 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 50 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • otwarte teatry i kina w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami, zapewnienia aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m²., działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

Informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)

Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Rządowy plan łagodzenia obostrzeń COVID-19

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 28 kwietnia Premier oraz Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej przedstawili harmonogram łagodzenia obostrzeń COVID-19.

Harmonogram:

od 1 maja

 • jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju;
 • otwarte zostają salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 50 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, max. 50% obłożenia obiektu;

od 4 maja

 • otwarte muzea, galerie sztuki – limit 1 osoba na 15m², działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • otwarte galerie handlowe, sklepy z artykułami budowlanymi i meblami – limit 1 osoba na 15m², działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • uroczystości religijne w kościele – 1 osoba na 15m², rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • klasy 1-3 szkoły podstawowej – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

od 8 maja

 • otwarte hotele dla wszystkich gości, max. 50% obłożenia obiektu (nadal zamknięte restauracje hotelowe oraz strefy SPA i welness);

od 15 maja

 • możliwość zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu – pod warunkiem, że wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych;
 • otwarta gastronomia zewnętrzna na świeżym powietrzu (ogródki restauracyjne), działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik;
 • otwarte teatry i kina na świeżym powietrzu, max. 50% obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • imprezy okolicznościowe na świeżym powietrzu – możliwość organizacji m.in. wesel i komunii, przy limicie do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik);
 • klasy 4 – 8 szkoły podstawowej i 1 – 4 szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie hybrydowym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy),
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – max 25% publiczności;

od 29 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna – max 50% obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik);
 • imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. wesel i komunii przy limicie do 50 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym (zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik);
 • otwarte teatry i kina – max. 50% obłożenia, działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m², działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa–jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

Graficzne przedstawienie rządowego harmonogramu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Obostrzenia związane z COVID-19 przedłużone

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dotychczasowe obostrzenia zostają przedłużone do 3 maja. Obostrzenia w niezmienionej formie pozostały w 5 województwach: wielkopolski, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • obiekty sportowe (hale, kryte boiska) – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 25 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 3 maja 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in usługi optyczne, bankowe, pralnie.; Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 3 maja;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 3 maja;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m’;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 3 maja 2021 r. (włącznie), wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Informacja na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 748)

Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Krotoszynie

19 kwietnia br. (poniedziałek) rozpoczyna pracę pierwszy punkt szczepień powszechnych w województwie wielkopolskim. Wszystkich chętnych zapraszamy na szczepienia w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie (wjazd od ul. Koźmińskiej – przy markecie Biedronka).

Fotografia hali sportowej w Krotoszynie

Punkt będzie działał w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Rejestracja na pierwszy dzień szczepienia tj. na poniedziałek 19 kwietnia jest możliwa poprzez stronę internetową www.gov.pl od soboty 17 kwietnia br.

Zapraszamy do rejestracji w pierwszej kolejności osoby urodzone w 1967 r. i starsze, a także uprawnionych do szczepienia pacjentów z grupy przewlekle chorych (grupa 1b).

Rejestracja na szczepienia prowadzona jest jak dotychczas poprzez:

 • stronę internetową: www.gov.pl;
 • ogólnopolską bezpłatną infolinię – 989;
 • telefonicznie: 512 016 086 lub 797 357 043;
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na ogólnopolskiej stronie internetowej www.szczepimysie.pacjent.gov.pl;
 • wysłanie SMS-a o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556. Rejestracja SMS jest przeznaczona dla osób z grupy 70+.

Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Krotoszynie będzie mógł zaszczepić dziennie 520 osób. Jego obsługą zajmą się zespoły szczepienne ze szpitala powiatowego w Krotoszynie. Rekomendowaną lokalizację punktu przedstawił wojewodzie starosta krotoszyński przy współpracy z burmistrzem Krotoszyna.

Obostrzenia związane z koronawirusem przedłużone

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 14 kwietnia Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia. Najbardziej znaczącą zmianą jest otwarcie od 19 kwietnia przedszkoli i żłobków.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – otwarte od 19 kwietnia;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • obiekty sportowe (hale, kryte boiska) – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 25 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 25 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in usługi optyczne, bankowe, pralnie.; Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 25 kwietnia.
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 25 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m’;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 3 maja 2021 r. (włącznie), wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.
Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 25 kwietnia 2021r.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Obostrzenia związane z koronawirusem przedłużone

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 7 kwietnia Minister Zdrowia poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Przypominamy obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – zamknięte do 18 kwietnia, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w czasie służby;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi optyczne, bankowe, pralnie. Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 18 kwietnia;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 18 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m²;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 18 kwietnia 2021r.

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem od 27 marca

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 27. marca 2021r. zostają wprowadzone kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej znaczące zmiany to zamknięcie przedszkoli i żłobków, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz meblowych i budowlanych sklepów wielkopowierzchniowych.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – zamknięte do 9 kwietnia, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w czasie służby;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
  wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi optyczne, bankowe, pralnie. Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 9 kwietnia;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 9 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m²;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa