Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2021

Strzelanie Andrzejkowe

Strzelanie Andrzejkowe w dniu 20 listopada 2021 r. zakończyło sezon strzelecki Bractwa Kurkowego.

Tradycyjną Tarczę Andrzejkową zdobył Marek Balcerek z Jutrosina, drugie miejsce zajął Leszek Lewandowicz, a trzecie – Małgorzata Maciejewska (Jutrosin).

Dwóch mezczyzn i kobieta stoją. Trzymają w rekach dyplomy, a jeden z nich trzyma tarczę andrzejkową.

Małgorzata Maciejewska okazała się najlepsza w strzelaniu do Tarczy Powstańczej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Drugie miejsce zajął Ryszard Kostka, a trzecie – Artur Bobusia.

Dwóch mężczyzn i kobieta stoją z dyplomami. Kobieta podpiera noga krzyż powstania wielkopolskiego.

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Bogdan Bury (Dobrzyca), przed Leszkiem Lewandowiczem i Jackiem Podgórskim.

Trzech mężczyzn stoi z dyplomami, jednen z nich podtrzymuje nogą tarczę bracką.

Bogdan Bury zdobył także Kura. Drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Sławomir Minta.

Trzech mężczyzn stoi z dyplomami. Jeden z nich trzyma w ręce statuetke kura.

Jacek Podgórski Królem Żniwnym 2021

18.09.2021 r., przy dużej frekwencji, odbyło się tradycyjne strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Strzelanie zaszczycił swoją obecnością członek honorowy Bractwa Stanisław Szczepaniak.

Przy okazji strzelania, z opóźnieniem spowodowanym pandemią, został wręczony Michałowi Wawrzyniakowi medal Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. – „w uznaniu dla wytrwałej postawy patriotycznej i prospołecznej będącej wzorem szacunku dla Tradycji Polskiej Państwowości”.

Nazdjęciu stoi jeden mężczyzna z dyplomem..
Medal 100 lat Niepodległosci Polski

Po strzelaniu, z udziałem żon lub partnerek braci kurkowych odbyła się biesiada zorganizowana z dużym zaangażowaniem przez Króla, Marszałka i Rycerza z roku poprzedniego.

Tarcza Królewska Żniwna

I m – Jacek Podgórski

II m – Mariusz Szczepaniak

III m – Jacek Gawroński

Na zdjęciu stoi czterech mężczyzn z dyplomami i tarczą.

Strzelanie do Tarczy Brackiej

I m – Leszek Lewandowicz

II m – Sławomir Minta

III m – Cezary Piłkowski

Nazdjęciu stoi dwóch mężczyzn z dyplomami i tarczą bracką.

Tarcza Punktowa (suma punktów z 2 tarcz)

I m – Leszek Lewandowicz

II m – Cezary Piłkowski

III m – Jacek Podgórski

Strzelanie do Kura

I m – Bartosz Herka

II m – Jacek Gawroński

III m – Łukasz Małecki

Na zdjęciu stoi trzech mężczyzn z dyplomami.

Zawody strzeleckie o Laur Św. Wawrzyńca

Zawody strzeleckie o Laur Św. Wawrzyńca w dniu 08.08.2020 r. stanowią jeden z elementów obchodów święta patrona Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Główną nagrodę, czyli statuetkę św.Wawrzyńca tradycyjnie funduje Burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Justynem Zaradniakiem, był także obecny na strzelnicy. W zawodach wzięło udział wielu gości z innych bractw kurkowych.

Zwycięzcą głównej konkurencji, czyli strzelania o Laur Św. Wawrzyńca został Tomasz Żychlewicz (Pleszew). Drugie miejsce zajął Andrzej Czajka (Rozdrażew), a trzecie Tadeusz Żychlewicz Jr (Pleszew, ojciec Tomasza Żychlewicza). W zawodach brał także udział Skarbnik Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Tadeusz Żychlewicz (prywatnie dziadek zwycięzcy), który w przeszłości 4 razy wygrywał Laur Św. Wawrzyńca, jednak tym razem nie zakwalifikował się do finału.

Dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i upamiętnienia udziału 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich z Krotoszyna w wojnie polsko – bolszewickiej (późniejszy 56 Pułk Piechoty) od lat odbywa się strzelanie o Tarczę Bitwy Warszawskiej:

I m – Marek Balcerek (Jutrosin)

II m – Tadeusz Żychlewicz Jr (Pleszew)

III m – Janusz Nowak (Rozdrażew)

Podczas każdych zawodów obywają się też tradycyjne strzelania brackie.

Strzelanie do Tarczy Brackiej:

I m – Tadeusz Żychlewicz Jr (Pleszew)

II m – Andrzej Czajka (Rozdrażew)

III m – Zdzisław Kaczmarek (Ligota)

Strzelanie do Kura

I m – Nikodem Blecha (Krotoszyn)

II m – Ryszard Kostka (Koźmin Wlkp.)

III m – Leszek Lewandowicz (Koźmin Wlkp.)

23 maja 2021 r. – Strzelanie Królewskie

W godzinach rannych Starszy Bractwa Michał Wawrzyniak z Królem AD 2019 Jackiem Gawrońskim złożyli kwiaty na grobach zmarłych Braci Kurkowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujące ograniczenia, zrezygnowano z uroczystego przemarszu. Bracia Kurkowi jedynie uczestniczyli we mszy w kościele farnym. Po mszy przejechano na strzelnicę, na której o godzinie 13-tej rozpoczęto Strzelanie Zielonoświątkowe.

Tarcza Honorowa: I m. – Król Jacek Gawroński, II m. – Członek Honorowy Tadeusz Pospiech, III m. – Komendant Sławomir Minta

Trzech braci kurkowych stoi na strzelnicy w galowych strojach z tarczą.

Po strzelaniu do Tarczy Honorowej dokonano detronizacji Króla AD 2019 i rozpoczęto strzelanie do Tarczy Królewskiej.

Król AD 2021 – Leszek Lewandowicz

Marszałek – Jacek Gawroński

Rycerz – Bartosz Herka

Grupa braci kurkowych stoi na strzelnicy w swoich galowych strojach.

Po intronizacji Króla AD 2021 odbyło się strzelanie do Tarczy Brackiej.

Tarcza Bracka: I m. – L.Lewandowicz, II m. – J.Gawroński, III m. – A.Bobusia

Zrezygnowano z tradycyjnego strzelania do Kura.

W roku 2021 zrezygnowano z organizacji Balu Królewskiego (w dniu zawodów zorganizowano przyjęcie na strzelnicy).

Grupa braci kurkowych stoi na strzelnicy w swoich galowych strojach.
Grupa braci kurkowych stoi na strzelnicy w swoich galowych strojach.
Grupa braci kurkowych stoi na strzelnicy w swoich galowych strojach.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2020

Strzelanie Żniwne

Zawody odbyły się 12 września 2020 r. Ze względu na stan epidemii przeprowadzono tylko strzelanie do tarczy królewskiej żniwnej.
Tytuł Króla Żniwnego 2020 zdobył Łukasz Małecki. Drugie miejsce i tytuł Marszałka Żniwnego wystrzelał Jacek Podgórski, a trzecie miejsce i tytuł Rycerza przypadły Pawłowi Piłkowskiemu.

Rozwój epidemii sprawił, że były to ostatnie zawody Bractwa w 2020 r.

Zawody o Laur św. Wawrzyńca

8 sierpnia 2020 r. poczet sztandarowy Bractwa uczestniczył w uroczystościach miejskich św. Wawrzyńca, z powodu pandemii ograniczonych do mszy w kościele farnym. Podczas mszy zostały poświęcone nagrody w strzelaniu – statuetki ufundowane przez burmistrza Koźmina Wlkp.

9 sierpnia 2020 r. odbyły się coroczne zawody o Laur św. Wawrzyńca. I miejsce i odlaną z brązu figurę świętego zdobył Leszek Lewandowicz (KBS Koźmin Wlkp.), II miejsce zajął Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), a III – Janusz Nowak (KBS Rozdrażew).

Tarczę Bitwy Warszawskiej 1920 r. zdobył Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), II miejsce zajął Janusz Nowak (KBS Rozdrażew), III miejsce – Michał Wawrzyniak (KBS Koźmin Wlkp.).

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Bartosz Herka (KBS Koźmin Wlkp.) przed Leszkiem Lewandowiczem (KBS Koźmin Wlkp.) i Januszem Nowakiem (KBS Rozdrażew).

Na zakończenie zawodów strzelano do Kura, którego strącił Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), II miejsce zajął Bartosz Herka (KBS Koźmin Wlkp.), a III miejsce – Sławomir Minta (KBS Koźmin Wlkp).

Strzelanie Koronawirusowe

11 lipca 2020 r., w miejsce zawodów odwołanych w kwietniu i maju, zorganizowano strzelanie letnie. Nawiązując do trwającej epidemii, wprowadzono strzelanie do Tarczy Koronawirusowej.

W koronawirusa najcelniej strzelał Józef Młotowski. Drugie miejsce zajął Sławomir Minta, a trzecie – Jacek Gawroński.

Trzech mężczyzn stoi, trzymając w rękach tarczę i dyplomy.

Tarczę Bracką zdobył Ryszard Kostka, drugiej miejsce zdobył Jacek Gawroński, a trzecie miejsce – Sławomir Minta.

Trzech mężczyzn stoi, trzymając w rękach dyplony i tarczę bracką.

Zawody zakończono strzelaniem do Kura, w którym zwyciężył Sławomir Minta.

Trzech mężczyzn stoi. Jeden trzyma statuetkę kura.

Strzelanie Królewskie przełożone o rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zezwoliła na uroczysty przemarsz Bractwa w dniu 31 maja 2020 r., tj. w Zielone Świątki. GDDKiA umotywowała odmowę „niebezpieczeństwem zagrożenia życia lub zdrowia uczestników oraz organizatorów imprezy powodowanym przez obecność koronawirusa”.

W dniu Zielonych Świątek, 31 maja 2020 r. w kościele farnym została odprawiona msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Bractwa, z udziałem przedstawicieli Bractwa, w tym pocztu sztandarowego.

W związku z brakiem możliwości zorganizowania uroczystości z zachowaniem tradycji, zdecydowano, że strzelanie królewskie zostanie przełożone o rok, król AD 2019 Jacek Gawroński nadal będzie piastować godność, a uroczystości w roku 2021 (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli) rozpoczną się u obecnego króla.

W przeszłości zdarzały się przypadki odwoływania Strzelania Królewskiego (Wiosna Ludów 1848, I Wojna Światowa). Nie zachowały się dokumenty brackie z okresu epidemii w latach 1708-1712, ale biorąc pod uwagę zapiski dotyczące życia publicznego miasta w tamtym okresie, należy przyjąć, że strzelania nie odbywały się (nie odbywały się nawet śluby!). Okresu bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy to nie udało się przeprowadzić strzelań, nie można porównywać do obecnej sytuacji.

Strzelanie Wiosenne zaplanowane na dzień 25 kwietnia zostało odwołane.

Epidemia koronawirusa, która wybuchła w marcu br. ograniczyła działalność Bractwa.

Bracia kurkowi mają nowego króla

9 czerwca Kurkowe Bractwo Strzeleckie obchodziło swoje doroczne święto zakończone strzelaniem o tytuł Króla Zielonoświątkowego. Z tej okazji wczesnym rankiem przedstawiciele bractwa złożyli wiązanki kwiatów na grobach zmarłych kolegów.

O godzinie 10.00 z domu Króla Kurkowego 2018 – z udziałem przedstawicieli władz miejskich, w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej – wyruszył przemarsz w kierunku Pomnika Wolności.

Pod Pomnikiem złożono kwiaty i oddano salwę honorową. Następnie bracia kurkowi przeszli do kościoła farnego. Uroczystą mszę św. odprawili ks. Zygmunt Lewandowski oraz ks. Andrzej Patecki.

Po mszy nastąpił przemarsz w kierunku strzelnicy, na której odbyły się dalsze uroczystości.

Więcej

Tekst: Leszek Lewandowicz, foto: Paweł Flejsierowicz

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2019

Strzelanie Andrzejkowe 2019

Strzelanie Andrzejkowe, które odbyło się 23 listopada 2019 r. tradycyjnie kończy sezon strzelecki Bractwa Kurkowego.
Tarczę Andrzejkową zdobył panujący Król Kurkowy AD 2019 – Jacek Gawroński. Drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Leszek Lewandowicz.


Strzelaniu Andrzejkowemu towarzyszy strzelanie do Tarczy Powstańczej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. W tym roku Tarczę zdobył Jacek Podgórski, drugie miejsce zajął Daniel Szczepaniak, a trzecie – Sławomir Minta.


Tarczę Bracką zdobył Starszy Bractwa – Michał Wawrzyniak, drugie miejsce zajął Ryszard Kostka, a trzecie – Leszek Lewandowicz.


W strzelaniu do Tarczy Punktowej z pozycji leżącej zwyciężył Sławomir Minta, przed Michałem Wawrzyniakiem i Ryszardem Kostką.
Zawody zakończono strzelaniem do Kura. Zwyciężył Jacek Gawroński, który miał szczególne powody do radości, gdyż jak przyznał, po raz pierwszy zdobył to trofeum.

Nowy Król Żniwny 2019

14 września 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyło się coroczne strzelanie o godność Króla Żniwnego. Król Żniwny jest drugim, pod względem rangi tytułem, po Królu wyłanianym w trakcie corocznego strzelania Zielonoświątkowego. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł Marszałka Żniwnego, a zdobywca trzeciego – Rycerza Żniwnego. Strzelanie nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w okresie międzywojennym.

Królem Żniwnym AD 2019 został Jacek Podgórski. Godność Marszałka Żniwnego zdobył Józef Młotowski, a Rycerza – Paweł Flejsierowicz.

Tarczę Bracką zdobył Sławomir Minta, drugie miejsce zajął Leszek Lewandowicz, a trzecie – Paweł Flejsierowicz.

W konkurencji „karabin dowolny 50m” strzelano z pozycji leżącej. Zwyciężył Jacek Podgórski, przed Ryszardem Kostką i Łukaszem Małeckim.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m, zwyciężył Leszek Lewandowicz, drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Zofia Lewandowicz.

Na podstawie wyników w strzelaniu o Tarczę Bracką, z karabinu dowolnego oraz z pistoletu dokonano klasyfikacji w ramach Trójboju Strzeleckiego. Zwyciężył Jacek Podgórski o jeden punkt przed Leszkiem Lewandowiczem. Trzecie miejsce zajął Bartosz Herka.

W strzelaniu do Kura zwyciężył Paweł Flejsierowicz, drugie miejsce zajął Artur Bobusia, a trzecie – Grzegorz Bolt.

Strzelanie Żniwne jest także okazja do spotkania w gronie rodzinnym i z tej okazji odbywa się strzelanie do Tarczy Rodzinnej, przewidziane dla rodzin Braci Kurkowych. Pierwsze miejsce wraz z pamiątkowa tarcza i statuetką zdobyła Izabela Małecka, drugie miejsce zajęła Jolanta Piłkowska, a trzecie – Krzysztof Podgórski.

Ku czci św.Wawrzyńca

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystość ku czci Patrona Koźmina Wlkp. i Ziemi Koźmińskiej – Św. Wawrzyńca. Tradycyjnie z Kościoła pw. Św. Stanisława wyruszyła procesja ulicami miasta, która przeszła na Stary Rynek. Następnie na Starym Rynku została odprawiona Msza Święta, podczas której homilię wygłosił pochodzący z Koźmina ks. Rafał Pierzchała.

Bracia kurkowi, jak co roku uczestniczyli w uroczystościach. Ponadto w trakcie Mszy Św. została poświęcona, ufundowana przez Burmistrza Macieja Bratborskiego, statuetka Św. Wawrzyńca, stanowiąca główną nagrodę w strzelaniu odbywającym się następnego dnia.

W niedzielnym strzelaniu uczestniczyło wielu gości z innych bractw kurkowych.

W najważniejszym strzelaniu o Laur Św. Wawrzyńca zwyciężył Ryszard Bura w Włoszakowic. Drugie miejsce zajął Zdzisław Kaczmarek (KBS Swarzędz), a trzecie – ubiegłoroczny zwycięzca, Janusz Nowak z Rozdrażewa.

Dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na tych samych zawodach obywa się także strzelanie o Tarczę Bitwy Warszawskiej. W tej konkurencji zwyciężyła Małgorzata Szefer z Jutrosina, przed Markiem Balcerkiem z Jutrosina i Grzegorzem Boltem z Koźmina.

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Leszek Lewandowicz z Koźmina. Drugie miejsce zajął Andrzej Czajka z Rozdrażewa, a trzecie – Janusz Nowak, również z Rozdrażewa.

W strzelaniu do Tarczy Punktowej pierwsze miejsce zajął Cezary Piłkowski z Koźmina, przed Zdzisławem Kaczmarkiem ze Swarzędza i Jackiem Gawrońskim z Koźmina.

Kur pozostał w Koźminie i przypadł Ryszardowi Kostce. Drugie miejsce zajął Jan Krzywonos z Koźmina, a trzecie – Marek Balcerek z Jutrosina.

Następne strzelanie, o tytuł Króla Żniwnego, odbędzie się we wrześniu br.

Jacek Gawroński Królem Kurkowym AD 2019

9 czerwca 2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie obchodziło swoje doroczne święto zakończone strzelaniem o tytuł Króla Zielonoświątkowego.

Wczesnym rankiem zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach zmarłych Braci Kurkowych.

O godzinie 10.00 z domu poprzedniego Króla – Cezarego Piłkowskiego, z udziałem przedstawicieli władz miejskich, w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej, wyruszył przemarsz w kierunku Pomnika Wolności. Pod Pomnikiem złożono kwiaty i oddano salwę honorową. Następnie bracia kurkowi przeszli do kościoła farnego. Uroczystą mszę św. odprawili ks. Zygmunt Lewandowski oraz ks. Andrzej Patecki.

Zawody rozpoczęto strzelaniem do Tarczy Honorowej, w którym uczestniczył także ustępujący Król Cezary Piłkowski. Zwyciężył Leszek Lewandowicz przed Justynem Zaradniakiem i Maciejem Bratborskim.

Po mszy nastąpił przemarsz w kierunku strzelnicy, na której odbyły się dalsze uroczystości.

W strzelaniu o tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2019 zwyciężył Jacek Gawroński, który trafił niemal idealną „10”. Tytuł Marszałka, podobnie jak w roku 2018, zdobył Artur Bobusia, a Rycerza – Bartosz Herka.

Bezpośrednio po zakończeniu strzelania dokonano intronizacji Króla, którego udekorowano m.in. XVIII wiecznym klejnotem królewskim na co dzień eksponowanym w Muzeum Miasta Poznania w poznańskim Ratuszu.

W dniu strzelania o tytuł Króla odbyły się także inne strzelania.

Tarczę Bracką zdobył Jacek Gawroński, drugie miejsce przypadło Michałowi Wawrzyniakowi, a trzecie – Danielowi Szczepaniakowi.

Rywalizację w konkurencji karabin dowolny wygrał Ryszard Kostka, przed Jackiem Podgórskim i Cezarym Piłkowskim.


W strzelaniu do Kura zwyciężyła Lidia Podgórska, drugie miejsce zajął Maciej Gawroński, a trzecie – Michał Wawrzyniak.
kur królewskie

W ostatnim strzelaniu do Tarczy Rodzinnej uczestniczyli członkowie rodzin braci kurkowych. Zwyciężyła Danuta Piłkowska z wynikiem 27 pkt (10, 10, 7) przed Lidią Podgórska, która również uzyskała 27 pkt ale tylko jedną „10”. Trzecie miejsce zajęła Zofia Lewandowicz z wynikiem 26 pkt.

Bractwo Kurkowe rozpoczęło sezon strzelecki

27 kwietnia 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyły się zawody rozpoczynające tegoroczny sezon strzelecki.

W strzelaniu do Tarczy Wiosennej zwyciężył Jacek Gawroński przed Leszkiem Lewandowiczem i Ryszardem Kostką.

Tarcza Bracka przypadła Leszkowi Lewandowiczowi, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Bartosz Herka.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m zwyciężył Jacek Podgórski, drugie miejsce przypadło Bartoszowi Herce, a trzecie – Leszkowi Lewandowiczowi.

W konkurencji „karabin dowolny” (5 strzałów z odległości 50m) zwyciężył Leszek Lewandowicz, Jackiem Podgórskim i Jackiem Gawrońskim.

Dużo emocji towarzyszyło strzelaniu do Kura. Ostatecznie statuetkę zdobył Ryszard Koska, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Zofia Lewandowicz.

Gminny Ośrodek Sportu zatrudni księgowego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim zatrudni  na stanowisko głównego księgowego na czas określony od 1.10.2018 r. do 30.03.2019 r.  w wymiarze 1/2 etatu w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim.  

Gospodynie ze Starej Obry mistrzyniami Południowej Wielkopolski

Gospodynie z KGW Stara Obra zajęły pierwsze miejsce w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski, który odbył się w sobotę, 15 września w oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Gospodynie ze Starej Obry reprezentowały Gminę Koźmin Wielkopolski. W turnieju wzięło udział w sumie 15 kół.

(więcej…)

Wnioski do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do 30 września

Przypominamy, że na podstawie Uchwały  Nr XL/269/2010 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do 30 września 2018 r. mieszkańcy mogą składać wnioski i propozycje do przyszłorocznego budżetu. W przypadku wniosku o wsparcie imprezy lub przedsięwzięcia powinien on zawierać: nazwę i adres organizatora, termin, miejsce i krótki opis imprezy, formę wsparcia oraz telefon i e-mail wnioskodawcy.

 

Powiat od kuchni – zaproszenie

Starosta Krotoszyński oraz Burmistrz Krotoszyna zapraszają na imprezę plenerową “Powiat od kuchni”, która odbędzie się 9 września na krotoszyńskim rynku.

(więcej…)

Bez komentarza! – radni obniżyli pensję burmistrzowi

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której koźmińscy radni obniżyli pensję Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Uchwałę w sprawie ustalenia nowego wynagrodzenia dla burmistrza przegłosowano większością głosów: za głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W sesji wzięło udział 14 radnych.

(więcej…)

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 21 czerwca, godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

(więcej…)