Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej do biblioteki

Zapraszamy na 50. sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 17 października 2018r. o godz. 15.30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej 2a.

(więcej…)

Program CZYSTE POWIETRZE – zapraszamy na spotkanie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż Wielkopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji i pożyczek na wymianę pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych. Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  Program trwa do 30 czerwca 2027 roku.

(więcej…)

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.  Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

(więcej…)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu  o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U  z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 27/4 o pow. 0,1025 ha w Starej Obrze.

Z Łeby do Pragi przez Koźmin Wielkopolski

W niedzielę, 6 maja gościliśmy w naszym mieście uczestników Rowerowego Rajdu Przyjaźni 2018 r., zorganizowanego po raz czwarty przez Gminę Miejską Łeba, Gminę Nowa Wieś Lęborska oraz Gmina Wicko. W godzinach popołudniowych, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, 9 uczestników rajdu spotkało się z wiceburmistrzem Jarosławem Ratajczakiem, kierownikiem biblioteki Elżbietą Rychlik i przedstawicielami koźmińskiej Amatorskiej Grupy Kolarskiej.

(więcej…)

Goście z Bielska Białej w koźmińskiej spółdzielni “VIVO”

W dniach 19 i 20 kwietnia Spółdzielnia Socjalna „VIVO” zorganizowała 2-dniową wizytę studyjną dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielsko-Białej. Wśród uczestników wizyty znaleźli się śląscy samorządowcy, przedstawiciele lokalnego biznesu, instytucji, organizacji i urzędów. Goście z Beskidu Śląskiego na początku odwiedzili spółdzielnię „VIVO” Następnie udali się do Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie odbyło się spotkanie się z Burmistrzem Maciejem Bratborskim, kierownictwem zakładu oraz zarządem spółdzielni.

(więcej…)

Apel w sprawie znakowania grobów Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

W 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Honorowy Komitet Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego pragnie uczcić pamięć Powstańców Wielkopolskich, spoczywających na cmentarzach na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, poprzez oznakowanie ich grobów okolicznościowymi tabliczkami. Aby zlokalizować groby powstańców potrzeba jest pomoc m.in. ich rodzin.
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski apeluje o pomoc w realizacji tej inicjatywy poprzez zgłaszanie miejsc spoczynku powstańców, a następnie złożenie udokumentowanego wniosku, potwierdzającego, że wskazana osoba była Powstańcem Wielkopolskim,  z jednoczesnym wyrażeniem zgody rodziny na oznakowanie grobu.

Zmiana warty w Towarzystwie Miłośników Koźmina Wielkopolskiego

2 marca Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego wybrało nowe władze stowarzyszenia. Prezesem TMKW pozostał Andrzej Joachimiak, który tę  funkcję sprawuje od października 2016 roku. Wiceprezesem został wybrany Mirosław Goliński, który zastąpi Mariannę Rychlik. Funkcję  sekretarza powierzono Annie Lisek. Obowiązki skarbnika po Władysławie Kręgielskim przejęła  Felicja Opielewicz. Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej został Andrzej Sarnowski.

(więcej…)

Uwaga, zmiana terminu otwartych drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.

Dyrekcja szkoły informuje, że – ze względu na wysoką zachorowalność – spotkanie z przyszłymi uczniami klas pierwszych i dziećmi oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego zostało przełożone na 27 lutego br. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. PRIORYTET 1 Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki. PRIORYTET 3 Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 4 Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 7 Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.Działanie 7.3 Organizacja zajęć edukacyjnych na wodzie z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. PRIORYTET 8 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek. (więcej…)