Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie projektu “Program współpracy powiatu krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

https://www.powiat-krotoszyn.pl/aktualnosc-719-zaproszenie_dla_organizacji.html

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia: Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy Koźmin Wielkopolski z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka prosimy o przyjęcie słów najwyższego uznania dla Waszej codziennej gotowości niesienia pomocy, poświęcenia w ochronie oraz ratowaniu życia i mienia ludzi. Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu Naszej Małej Ojczyzny. Podpisani: Justyn Zaradniak - Przewodniczący Rady Miejskiej, Maciej Bratborski - Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, 4 maja 2023r.

V Strażackie Pogotowie Św. Mikołaja

Już piąta edycja Strażackiego Pogotowia Świętego Mikołaja za nami. W tym roku udało się zebrać wg szacunków zbierających ok. 2 ton żywności. Strażakom – z takiej ilości zebranych darów – udało się skompletować 71 paczek, które po terenie miasta i gminy rozwiozły 4 „zaprzęgi” koźmińskich pomocników św. Mikołaja.

Poświęcenia paczek dokonał ks. Marian Podlarz, który do każdego ze świątecznych pakunków dołożył opłatek.

W tym roku ofiarodawcy mogli swoje prezenty dostarczyć do remizy przy ul. Floriańskiej, ale strażacy zbierali również dary w marketach Dino i Biedronka. Żywność można było również zostawić w sklepach GS “Samopomoc Chłopska” na osiedlu Tysiąclecia i w Gościejewie.

W pomieszczeniu, na podłodze dary spakowane w kartony

W pomoc potrzebującym zaangażowała się również młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. uczestnicząc w III Charytatywnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

Nowością był Bieg Charytatywny „Pomaganie przez Bieganie”. 5 grudnia 2021r. o godz. 13.00 w Parku im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. wystartowała grupa 70 uczestników, którzy na start biegu przynieśli produkty spożywcze, konserwy, środki czystości itp.

Przy wyborze osób do których trafiła pomoc, strażacy współpracowali z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

W akcji aktywnie uczestniczyli następujący druhny i druhowie: Przemysław Pieniężny, Mariusz Błaszczyk, Marcelina Frąckowiak, Agata Staszewska, Szymon Sikora, Artur Grzesiak, Błażej Świętek, Dominik Kowalewski, Łukasz Frąckowiak, Katarzyna Gąsiorowska, Andrzej Kurkowiak, Ania Wojciechowska i Wiesław Michał Głuszek.

Zdjęcie grupowe, na pierwszym planie strażacy, którzy rozwozili dary, dalej samochody oraz budynek remizy OSP Koźmin Wlkp.

Koźmińscy druhowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Strażackie Pogotowie Świętego Mikołaja w reportażu Telewizji PROART.

VOD – wideo na życzenie :: Telewizja Proart (tvproart.pl)

Bieg charytatywny “Pomaganie przez bieganie”

5 grudnia w koźmińskim parku odbył się charytatywny bieg “Pomaganie przez bieganie”. Była to jedna z inicjatyw podjętych przez koźmińskich strażaków w ramach tegorocznego, V Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

O godzinie 13.00 w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich wystartowała grupa 70 uczestników, którzy w aktywny sposób włączyli się w tę szczytną akcję.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Przed biegiem można było przekazać koźmińskim druhom produkty spożywcze, słodycze, konserwy, środki czystości, które przed świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

W biegu udział wzięli również podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. w ramach realizacji projektów „Żyję bezpiecznie, bezpieczni wychowankowie” i „MOW Koźmin biega”.

Na mecie, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i kubek cieplej herbaty na rozgrzanie.

Fotografia uczestników biegu "Pomaganie przez bieganie"

Druhowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom biegu za udział, a za pomoc przy organizacji biegu dziękują:

 • Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wlkp.,
 • Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.,
 • Grupie “Koźmin Biega”,
 • Panu Robertowi Idkowiakowi,
 • Panu Sławomirowi Paradysz,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Sadzie.

Tekst i foto: OSP Koźmin Wlkp.

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP.

W minioną niedzielę odbył się Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele oraz delegaci wszystkich OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Udział w zebraniu wzięli również burmistrz Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak. Oprócz przedstawicieli samorządu gminnego uroczystość uświetnili również: dh Grzegorz Marszałek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wlkp. oraz bryg. Tomasz Polak – Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie.

Sprawozdania podsumowujące kończącą się kadencję złożyli: dh Jacek Wybierała – prezes ustępującego Zarządu, dh Zenobiusz Bałoniak – Komendant M-Gm ZOSP oraz dh Kazimierz Banaszak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału M-Gm ZOSP RP, po czym Zjazd udzielił Zarządowi absolutorium.

Nowy skład Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wlkp. ukonstytuował się następująco:

 • Prezes – Jacek Wybierała (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Marian Burczyk (OSP Gościejew),
 • Wicerezes – Piotr Marszałek (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Wojciech Naglak (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Skarbnik – Marek Zawodny (OSP Wałków),
 • Sekretarz – Adam Niedziela,
 • Komendant ZOSP RP – Zenobiusz Bałoniak (OSP Kaniew),
 • Członek Prezydium – Stanisław Kaletka (OSP Borzęciczki),
 • Członek Prezydium – Dariusz Szymczak (OSP Czarny Sad),
 • Członek Prezydium – Mariusz Błaszczyk (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek Prezydium – Roman Banaszak (OSP Wałków),
 • Członek – Michał Kubiak (OSP Borzęcice),
 • Członek – Wojciech Gola (OSP Borzęcice),
 • Członek – Tomasz Fabisiak (OSP Borzęciczki),
 • Członek – Tomasz Maśliński (OSP Czarny Sad),
 • Członek – Jacek Wiatrak (OSP Gałązki),
 • Członek – Robert Domagała (OSP Gałązki),
 • Członek – Krzysztof Ratajczak (OSP Kaniew),
 • Członek – Szymon Sikora (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek – Stanisław Szczotka (OSP Lipowiec),
 • Członek – Mariusz Klarzyński (OSP Mokronos),
 • Członek – Aleksander Namyślak (OSP Orla),
 • Członek – Leszek Bochna (OSP Staniew),
 • Członek – Mirosław Goliński (OSP Staniew),
 • Członek – Kacper Kasałka (OSP Stara Obra),
 • Członek – Wojciech Kaczmarek (OSP Wrotków),
 • Członek – Marcin Krawiec (OSP Wrotków).
 • Członek – Wiesław Głuszek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Dariusz Burczyk (OSP Kaniew),
 • Ryszard Zawodny (OSP Borzęcice),
 • Tomasz Staniewski (OSP Gościejew).

Wybranym gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnego pożarnictwa i całej gminnej społeczności.

Tekst:UMiG

Foto: Sz Sikora

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce ! Daj się wysłuchać !

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Logotyp funduszy europejskich

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa
Fotografia mikrofonów symbolizujących przemówienie

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego – dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

 1. Ochrona praw człowieka
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Tekst: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z ngo

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski.

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 31 października 2019r.

Czas zakończenia konsultacji: 08 listopada 2019r.

Forma konsultacji: wyrażanie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną. Opinie i uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Program zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.kozminwlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

XXXII Akcja Poboru Krwi

XXII Akcja Poboru Krwi, która odbyła się w koźmińskim Klubie Seniora w niedzielę 22 września już za nami. Na 87 zarejestrowanych dawców 63 oddało krew. W sumie oddano 28230 ml bezcennego leku.

Rejestracja chętnych rozpoczęła się o godz. 9.30 i trwała do 13.30. Do akcji włączyli się – poprzez oddanie krwi – druhowie z OSP Koźmin Wlkp., Czarny Sad, Kaniew i Wałków. Jak zawsze pomogło wielu ludzi dobrej woli. W rozpropagowanie akcji zaangażowali się kapłani parafii św. Stanisława BM i św. Wawrzyńca w Koźminie, parafii Mokronos, Borzęciczki, Wałków i Rozdrażew. W organizację akcji była zaangażowana jak zawsze obsługa Klubu Seniora i członkowie Zarządu Klubu HDK PCK oraz druhowie z OSP Koźmin Wlkp.

Podczas akcji promowana była przez funkcjonariuszy posterunku SOK w Jarocinie kampania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Bezpieczny przejazd”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 włączyły się w promowanie akcji “honorowego krwiodawstwa” oraz „bezpiecznego przejazdu”. Ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i OT w Krotoszynie stworzyła wspaniałą atmosferę.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnej wspaniałej akcji ratującej zdrowie i życie drugiego człowieka. Dzięki hojności ofiarodawców wszyscy dawcy, którzy oddali krew w dowód wdzięczności zostali obdarowani upominkami. – mówi Wiesław Głuszek, organizator zbiórki krwi.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/wieslaw.gluszek/media_set?set=a.3189644871108749&type=3

Tekst i foto: Klub HDK w Koźminie Wielkopolskim