Ptasia grypa niedaleko Koźmina.

Na początku marca stwierdzono ognisko wirusa ptasiej grypy w hodowli kaczek rzeźnych w miejscowości Szkurłaty (gmina Żelazków, powiat kaliski). W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina osobom utrzymującym drób o restrykcyjnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.
Infografika przedstawiająca bioasekurację dotyczącą ptasiej grypy

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące ptasiej grypy

PTASIA GRYPA – podstawowe informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje (szczególnie cenne dla rolników hodujących drób) związane ze zwalczaniem wirusa Ptasiej grypy. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

——————————————————————————————————————–

Informacje o ptasiej grypie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii kliknij

——————————————————————————————————————–

31.01.2020

——————————————————————————————————————–

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

W związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w hodowli kur niosek w miejscowości Topola Osiedle (gmina Przygodzie, powiat ostrowski) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prosi hodowców drobiu o restrykcyjne przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u drobiu

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii (w Krotoszynie – tel. 694-454-829) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy u dzikiego ptactwa

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zgłasza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

03.01.2020

——————————————————————————————————————–

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

02.01.2020