Jesienne Targi Rolno- Ogrodnicze “AGROMARSZ”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie. Targi odbędą się w najbliższą niedzielę, 1 października – pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”. Start o 10.00.

To dwunasta edycja targów, które są dedykowane odnawialnym źródłom energii oraz szeroko rozumianej ochronie zasobów środowiska, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Blok eksponujący rozwiązania techniczne i budowlane, pozwalające wykorzystywać energię odnawialną oraz poprawiające bilans energetyczny budynków mieszkalnych i produkcyjnych, a także informacje na temat dofinansowania inwestycji z tego zakresu jest odpowiedzią na zainteresowanie zgłaszane przez mieszkańców obszarów wiejskich.

Podczas targów przewidujemy również Dzień Kukurydzy z prezentacją kolekcji odmian kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej.

Trwają badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane są badanie statystyczne “Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym”.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200 lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Więcej informacji nt. badania można znaleźć na stronie internetowej: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 16-31.08.2023 r.

SUSZA ROLNICZA 2023

W związku z wystąpieniem na terenie Wielkopolski suszy rolniczej w 2023 r. informujemy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy  pomocy profilu zaufanego pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Ww złożenie wniosku w terminie do 15 października roku wystąpienia suszy jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez tą aplikację.

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Warunkiem oszacowania szkód przez Komisje, poprzez lustracje na miejscu jest zachowanie uprawy na polu, czyli przed dokonaniem zbioru.

Gminna Komisja nie może oszacować strat po zbiorze uprawy !!!

We wniosku każda działka musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisujemy tylko działki
z uprawami w których wystąpiły szkody.

Dla zachowania prawidłowej nazwy upraw i jej powierzchni sugeruje się do wniosku zgłoszeniowego załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (Punkt Informacyjny), stronie internetowej www.kozminwlkp.pl.

Badania rolne ankietowe trwają!

Główny Urząd Statystyczny informuje, że obecnie prowadzone są następujące badania: badanie zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego wciąż trwają!

Obecnie w wyżej wymienionych badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br.

Przypomnijmy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pamiętajmy, że do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po usunięciu cech identyfikacyjnych i zagregowaniu danych jednostkowych.

Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S nazywane są małym spisem rolnym.

Dlaczego?

Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Szczegóły dotyczące tego badania ankietowego znajdują się w załączonej informacji prasowej.
Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego ukierunkowane jest na uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.html
oraz na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Będziemy wdzięczni za promowanie strony badań ankietowych, jak i samych badań rolnych. Liczymy na wzmianki w mediach i poszerzanie zasięgu naszych odbiorców, zwłaszcza tych z obszarów rolnych.

Zachęcamy także do kontaktu z Wydziałem Współpracy z Mediami GUS w celu uzyskania wypowiedzi naszych ekspertów na temat przeprowadzanych rolnych badań ankietowych (mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl, nr tel.: 695 255 032)

Marszewskie Dni Pola w najbliższą niedzielę

Pokaz kolekcji odmian roślin rolniczych, bezpośrednie i darmowe konsultacje z przedstawicielami instytucji rolniczych oraz prelekcje prowadzone przez przedstawicieli firm nasiennych – to czeka na osoby, które w niedzielę, 18 czerwca przyjadą na Marszewskie Dni Pola do Marszewa. Wydarzenie organizowane jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w godzinach 10.00 – 16.00. Wstęp wolny. Partnerem imprezy jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

Marszewskie Dni Pola to wydarzenie, które jest nieodłącznym elementem kalendarza imprez organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, od lat ciesząc się dużą renomą oraz zainteresowaniem. Jednak przede wszystkim Marszewskie Dni Pola są okazją do wielopłaszczyznowej wymiany wiedzy oraz informacji między zainteresowanymi osobami z branży rolniczej.

– Prezentacja bogatej kolekcji odmian roślin uprawnych, pokazy polowe, specjalistyczne doradztwo oraz promocja cyfrowych projektów i usług dla rolnictwa – te wszystkie aspekty są doskonale zauważalne podczas Marszewskich Dni Pola, które mają przyczyniać się do rozwoju rolnictwa oraz promowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Tegoroczne Marszewskie Dni Pola są imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola Sielinko 2023, które na początku czerwca były organizowane w Sielinku przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod hasłem „Rolnictwo Innowacyjne”.

Program wydarzenia:

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników i wystąpienie zaproszonych gości,
10.00 – 15.30 – Pokaz kolekcji odmian roślin rolniczych,
10.30 – 12.30 – Część prelekcyjna – prezentacje firm

 • 10.30 – 10.45 – HR Smolice
 • 11.00 – 11.15 – HR Strzelce
 • 11.15 – 11.45 – Poznańska HR
 • 11.45 – 12.00 – CORTEVA dział nasienny Pioneer
 • 12.00 – 12.15 – Firma ROLNAS
 • 12.15 – 12.30 – Firma SIARKOPOL

12.30 – Posiłek,
13.00 – Podsumowanie regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
16.00 – Zakończenie

Parking dla uczestników: pole demonstracyjne WODR – dojazd od strony drogi powiatowej Pleszew – Grab.

Plakat reklamujący Marszewskie Dni Pola

Tekst i foto: https://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/relacje-i-zapowiedzi/marszewskie-dni-pola-juz-w-niedziele-18-czerwca-program-wydarzenia

Nowe stawki dopłat do zbóż !!!

Rada Ministrów opublikowała 16 maja 2023 r. dwa nowe rozporządzenia dotyczące wsparcia dla producentów zbóż i roślin oleistych:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz.U. 2023 r., poz. 928);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 r., poz. 929);

Można uzyskać dopłatę 3025 zł/ha pszenicy (było 2200 zł).

Można też otrzymać dopłatę do:

 • kukurydzy,
 • jęczmienia,
 • pszenżyta,
 • żyta,
 • owsa,
 • mieszanek zbożowych,
 • gryki,
 • rzepaku i rzepiku.

Aby otrzymać dopłatę należy sprzedać swoje zboże do 30 czerwca br. ,wziąć fakturę VAT lub VAT RR, a następnie złożyć wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r.

Po szczegółowe informacje należy zgłosić się do powiatowego oddziału ARiMR.

Deratyzacja 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022 poz. 1657), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519) oraz § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XXXII.221.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021r. poz. 6956)

zarządza się

przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:

 • zakup trutki do 17.05.2023r.
 • wyłożenie trutki w dniach 18.05.2023r. – 31.05.2023r.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

 • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
 • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
 • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2022 poz. 2151) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., o zarządzeniu powszechnej deratyzacji, treść identyczna jak treść artykułu

  Wiosenne Targi Rolno- Ogrodnicze “AGROMARSZ”

  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze „AGROMARSZ”, które odbędą się 2 kwietnia w godzinach 9.00–16.00 w Marszewie. Targi są imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola Sielinko 2023.

  Podczas tegorocznej edycji oprócz tradycyjnego kiermaszu ogrodniczego, na odwiedzających będą czekały prezentacje ofert nowoczesnych środków do produkcji, ciągników, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W programie są również koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego czy pokazy tematyczne.

  Program Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych Agromarsz 2023 w Marszewie:

  • 9.00 – rozpoczęcie targów;
  • 11.00 – 12.00 – uroczyste otwarcie, przywitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości;
  • 12.00 – 12.30 – koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie;
  • 13.00 – 14.30 – pokazy tematyczne „Rękodzielnictwo – tradycja, relaks, dodatkowy dochód”;
  • 9.00 – 16.00 – prezentacja oferty nowoczesnych środków do produkcji, ciągników i sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • 9.00 – 16.00 – kiermasz ogrodniczy;
  • 16.00 – zakończenie targów.

  W 2023 roku odbędą się także: Marszewskie Dni Pola (18 czerwca) i Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” (1 października).

  Konferencja „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatną konferencję online pod nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, która odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 9:00. Konferencja adresowana jest przede wszystkich do rolników, a także domowników i osób pracujących w gospodarstwie rolnym.

  Jak bezpiecznie obsługiwać maszyny rolnicze ? Jakie są dobre praktyki w pracy rolnika ? Co należy zrobić zatrudniając pracowników sezonowych ? Na czym polega konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i jakie są jego cele ?

  Na te oraz inne pytania odpowiemy 28 marca 2023 roku podczas webinarium pod nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. W programie zaplanowaliśmy 6 wykładów dotyczących bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwie rolnym oraz na obszarach wiejskich.

  Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 8:40. Podczas konferencji przewidziana jest krótka przerwa.

  Zapisy na konferencję odbywają się za pomocą aplikacji EPSU Mobilne. Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store. Dostęp do aplikacji znajduje się również na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl w zakładce Wydarzenia/Szkolenia WODR lub bezpośrednio przez link.

  W przypadku problemów technicznych z działaniem aplikacji prosimy o zarejestrowanie się poprzez wiadomość na adres e-mail: wrow@wodr.poznan.pl. Temat wiadomości: Konferencja – Bezpieczne gospodarstwo rolne. W treści należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz powiat. W odpowiedzi prześlemy link do konferencji.

  W sprawach związanych z konferencją należy kontaktować się z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich, numer telefonu: 61 8630418.

  Jubileusz Koła Łowieckiego “Rudel”

  Msza Święta, a później wspólna biesiada – tak wyglądały uroczystości Jubileuszu 65-lecia istnienia Koła Myśliwskiego ,,RUDEL” z Ruska, które odbyły się 28 stycznia 2023r. Samorząd koźmiński w uroczystościach reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Dykcik.

  Radny w imieniu Burmistrza oraz Rady Miejskiej podziękowała za wkład w rozwój łowiectwa, pielęgnowanie polskiej tradycji i kultury myśliwskiej oraz owocną współpracę.

  Życzymy jeszcze raz realizacji wszystkich marzeń na niwie łowieckiej, a św. Hubert niech obdarza Was wszelkimi darami w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

  Foto: Koło Łowieckie “RUDEL”