Koronawirus – aktualne informacje

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje związane z koronawirusem. INFORMACJE będą na bieżąco AKTUALIZOWANE !!!

——————————————————————————————

Aktualny harmonogram łagodzenia obostrzeń COVID-19

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim przypomina o obecnie obowiązującym harmonogramie łagodzenia obostrzeń.

Harmonogram:

od 21 maja

 • dozwolona działalność ośrodków kultury, świetlic – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • dozwolona działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona w pomieszczeniach – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego;
 • otwarte teatry, kina, opery, filharmonie w pomieszczeniach – pod warunkiem: udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), przy zachowaniu reżimu sanitarnego (m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki), i zapewnieniu, że widzowie lub słuchacze nie będą spożywali napojów lub posiłków;
 • parki rozrywki na świeżym powietrzu – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);

od 28 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna (w lokalu) pod warunkiem, że: – klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz – obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, – klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • imprezy okolicznościowe w lokalu (np. wesela i komunie) – limit max 50 osób (do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (dotyczy również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni);
 • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit max 250 osób;
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m², działalność w pełnym reżimie sanitarnym;

od 29 maja

 • szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)

——————————————————————————————

Zmiany rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w czwartek, 6 maja zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Harmonogram:

od 15 maja

 • zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu – bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych;
 • otwarta gastronomia zewnętrzna, na otwartym powietrzu (ogródki restauracyjne). Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m.,
  licząc od powierzchni stolika;
 • otwarte teatry i kina na otwartym powietrzu – pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału max 15 osób, zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji m.in wesel i komunii, przy limicie do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym, (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • klasy 4-8 szkoły podstawowej i 1-4 szkoły ponadpodstawowej – nauczanie w trybie hybrydowym, (m.in wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
 • obiekty sportowe na otwartym powietrzu – max 25% widowni, wyznaczone co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu 1,5 m. pomiędzy widzami
 • basen i zamknięte obiekty sportowe – zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, max 50% obłożenia basenu albo obiektu;

od 29 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna, pod warunkiem, że:
  – klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz
  – obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
  Prowadzenie działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m., chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika;
 • dozwolona działalność Ośrodków Kultury na pomieszczeniach, pod warunkiem udziału max 15 osób i zachowania odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków;
 • imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 25 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • imprezy okolicznościowe na otwartym powietrzu – możliwość organizacji np. wesela i komunii przy limicie do 50 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19);
 • otwarte teatry i kina w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni (z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy widzami, zapewnienia aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m²., działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);
Plakat ze zmienionymi ustaleniami rządowego planu łagodzenia obostrzeń COVID-19

Informacja na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861)

——————————————————————————————

Rządowy plan łagodzenia obostrzeń COVID-19

Data publikacji 29.04.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 28 kwietnia Premier oraz Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej przedstawili harmonogram łagodzenia obostrzeń COVID-19.

Harmonogram:

od 1 maja

 • jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju;
 • otwarte zostają salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 50 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, max. 50% obłożenia obiektu;

od 4 maja

 • otwarte muzea, galerie sztuki – limit 1 osoba na 15m², działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • otwarte galerie handlowe, sklepy z artykułami budowlanymi i meblami – limit 1 osoba na 15m², działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • uroczystości religijne w kościele – 1 osoba na 15m², rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • klasy 1-3 szkoły podstawowej – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

od 8 maja

 • otwarte hotele dla wszystkich gości, max. 50% obłożenia obiektu (nadal zamknięte restauracje hotelowe oraz strefy SPA i welness);

od 15 maja

 • możliwość zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu – pod warunkiem, że wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych;
 • otwarta gastronomia zewnętrzna na świeżym powietrzu (ogródki restauracyjne), działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik;
 • otwarte teatry i kina na świeżym powietrzu, max. 50% obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • imprezy okolicznościowe na świeżym powietrzu – możliwość organizacji m.in. wesel i komunii, przy limicie do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik);
 • klasy 4 – 8 szkoły podstawowej i 1 – 4 szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie hybrydowym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy),
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – max 25% publiczności;

od 29 maja

 • otwarta gastronomia wewnętrzna – max 50% obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik);
 • imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość organizacji np. wesel i komunii przy limicie do 50 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym (zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik);
 • otwarte teatry i kina – max. 50% obłożenia, działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • kryte obiekty sportowe (hale, boiska, baseny) – dostępne dla wszystkich, max. 50% obłożenia obiektu (z widownią);
 • otwarte siłownie, kluby fitness, solaria – limit 1 osoba na 15m², działalność w pełnym reżimie sanitarnym;
 • szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe – nauczanie w trybie stacjonarnym, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy);

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa–jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

——————————————————————————————

Obostrzenia związane z COVID-19 przedłużone

Data publikacji 23.04.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dotychczasowe obostrzenia zostają przedłużone do 3 maja. Obostrzenia w niezmienionej formie pozostały w 5 województwach: wielkopolski, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • obiekty sportowe (hale, kryte boiska) – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 25 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 3 maja 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in usługi optyczne, bankowe, pralnie.; Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 3 maja;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 3 maja;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m’;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 3 maja 2021 r. (włącznie), wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.
Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 3 maja 2021r.

Informacja na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 748)

——————————————————————————————

Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Krotoszynie

Data publikacji 17.04.2021 r.

19 kwietnia br. (poniedziałek) rozpoczyna pracę pierwszy punkt szczepień powszechnych w województwie wielkopolskim. Wszystkich chętnych zapraszamy na szczepienia w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie (wjazd od ul. Koźmińskiej – przy markecie BIEDRONKA).

Punkt będzie działał w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Rejestracja na pierwszy dzień szczepienia tj. na poniedziałek 19 kwietnia jest możliwa poprzez stronę internetową www.gov.pl od soboty 17 kwietnia br.

Zapraszamy do rejestracji w pierwszej kolejności osoby urodzone w 1967 r. i starsze, a także uprawnionych do szczepienia pacjentów z grupy przewlekle chorych (grupa 1b).

Rejestracja na szczepienia prowadzona jest jak dotychczas poprzez:

 • stronę internetową: www.gov.pl;
 • ogólnopolską bezpłatną infolinię – 989;
 • telefonicznie: 512 016 086 lub 797 357 043;
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na ogólnopolskiej stronie internetowej www.szczepimysie.pacjent.gov.pl;
 • wysłanie SMS-a o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556. Rejestracja SMS jest przeznaczona dla osób z grupy 70+.

Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Krotoszynie będzie mógł zaszczepić dziennie 520 osób. Jego obsługą zajmą się zespoły szczepienne ze szpitala powiatowego w Krotoszynie. Rekomendowaną lokalizację punktu przedstawił wojewodzie starosta krotoszyński przy współpracy z burmistrzem Krotoszyna.

Plakat informujący o pilotażowym punkcie szczepień w Krotoszynie

——————————————————————————————

Obostrzenia związane z koronawirusem przedłużone

Data publikacji 15.04.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 14 kwietnia Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia. Najbardziej znaczącą zmianą jest otwarcie od 19 kwietnia przedszkoli i żłobków.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – otwarte od 19 kwietnia;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • obiekty sportowe (hale, kryte boiska) – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – sport dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (przy zachowaniu limitu 25 osób na obiekcie), bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 25 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in usługi optyczne, bankowe, pralnie.; Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 25 kwietnia.
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 25 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m’;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 3 maja 2021 r. (włącznie), wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 25 kwietnia 2021r.

——————————————————————————————

Obostrzenia związane z koronawirusem przedłużone

Data publikacji 08.04.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w środę, 7 kwietnia Minister Zdrowia poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Przypominamy obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • przedszkola, żłobki – zamknięte do 18 kwietnia, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w czasie służby;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
  ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi optyczne, bankowe, pralnie. Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 18 kwietnia;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 18 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m²;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 18 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących do dnia 18 kwietnia 2021r.

—————————————————————————————–

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem od 27 marca

Data publikacji 25.03.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 27. marca 2021r. zostają wprowadzone kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej znaczące zmiany to zamknięcie przedszkoli i żłobków, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz meblowych i budowlanych sklepów wielkopowierzchniowych.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;przedszkola, żłobki – zamknięte do 9 kwietnia, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w czasie służby;uroczystości religijne
 • – w kościele – 1 osoba na 20m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • teatry, kina, opery, muzea, galerie sztuki – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r.;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi optyczne, bankowe, pralnie. Sklepy z artykułami budowlanymi i meblami o powierzchni powyżej 2000 m² – zamknięte do 9 kwietnia;
 • targowiska – obowiązek zakrywania ust i nosa, noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz dystans 1,5 m między osobami;
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – zamknięte do 9 kwietnia;
 • placówki handlowe, poczta – w pomieszczeniach do 100 m² – 1 osoba/15m², w pomieszczeniach powyżej 100 m² – 1 osoba/20m²;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • hotele – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących od dnia 27 marca 2021r.

——————————————————————————————

Zwiększenie obostrzeń związanych z koronawirusem od 20 marca

Data publikacji 17.03.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 20. marca 2021r. zaostrzeniu ulegają niektóre ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej znaczącą zmianą jest nauczanie zdalne klas 1 – 3 szkół podstawowych.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne: w kościele – 1 osoba na 15m, obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • galerie handlowe – zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.;targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • muzea, galerie sztuki – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r.;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • obiekty sportowe – mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności;
 • teatry, kina, opery – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r.;
 • hotele – zamknięte do 9 kwietnia 2021 r., wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych.
Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących od dnia 20 marca 2021r.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami.

Informacja na podstawie:
Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

——————————————————————————————

Zmiana obostrzeń związanych z koronawirusem (od 27 lutego 2021r.)

Data publikacji 26.02.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 27. lutego 2021r. zmianie ulegają ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej znaczącą zmianą jest nakaz zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki. Od soboty nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic (przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami).

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe (klasy IV – VIII) i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne: w kościele – 1 osoba na 15m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m² – 1 osoba na 10 m², w sklepach o pow. powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m²;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • muzea, galerie sztuki – mogą działać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego;
 • ośrodki kultury, zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • boiska zewnętrzne, korty, baseny itp. – otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • teatry, kina, opery, pod warunkiem udostępnienia widzom max 50% miejsc siedzących, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zakaz konsumpcji;
 • hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego, udostępnionych max 50% pokoi, posiłek tylko do pokoju, restauracje hotelowe – zamknięte.
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice dozwolone jedynie w przypadku wspólnego używania z maseczkami
Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących od dnia 27 lutego 2021r.

——————————————————————————————

Zmiana obostrzeń związanych z koronawirusem (od 12 lutego 2021r.)

Data publikacji 11.02.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 12. lutego 2021r. zmianie ulegają ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe (klasy IV – VIII) i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne: w kościele – 1 osoba na 15m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m² – 1 osoba na 10 m², w sklepach o pow. powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m²;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • muzea, galerie sztuki – mogą działać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego;
 • ośrodki kultury – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania

Złagodzenie obostrzeń (wymienione poniżej) wprowadzono warunkowo na dwa tygodnie (do 26 lutego):

 • boiska zewnętrzne, korty itp. – otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • baseny – otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • teatry, kina, opery – pod warunkiem udostępnienia widzom max 50% miejsc siedzących, zachowaniem reżimu sanitarnego, zakaz konsumpcji;
 • hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego, udostępnionych max 50% pokoi, posiłek tylko do pokoju,
 • restauracje hotelowe – zamknięte;

Informacja na podstawie: www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

——————————————————————————————

Zmiana obostrzeń związanych z koronawirusem (na dzień 1 lutego 2021r.)

Data publikacji 29.01.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1. lutego 2021r. zmianie ulegają ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe (klasy IV – VIII) i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 15m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m² 1 osoba na 10 m², w sklepach o pow. powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 mº;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • muzea, galerie sztuki – mogą działać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego;
 • ośrodki kultury, teatry, kina – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • wesela, konsolacje itp. – zakaz organizacji do odwołania;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do odwołania;
 • hotele – dostępne tylko do robotników, do pracowników sezonowych, do osób wykonujących zawód medyczny, do załóg samolotów i statków, do kierowców wykonujących transport drogowy;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do odwołania;
 • ,,Godziny dla Seniorów” – od dnia 1 lutego przestają obowiązywać.

Informacja na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących na dzień 1 lutego 2021r.

——————————————————————————————

Szczepienia przeciw COVID19 – aktualności

Data publikacji 14.01.2021 r.

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 15 stycznia ruszy Centralna Rejestracja – to możliwość umawiania szczepień dla seniorów (powyżej 80 r.ż). Od 22 stycznia będzie uruchomiona możliwość umawiania terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Telefon 62 72 19 353 – transport do punktu szczepień

Aktualizacja z dnia 14.01.2021 r.

Od 15 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie uruchomiony numer telefonu 62 72 19 353 pod którym będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień. Będzie on czynny w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Przypominamy

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień.

Komunikat Przychodni “Nad Stawem” w sprawie rejestracji na szczepienia z dnia 14.01.2020 r.

Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy w naszej przychodni rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia (rocznik 1941 i poniżej).
Zgłoszenia:

 • bezpośrednio w rejestracji przychodni lub telefonicznie 62 597 19 73 , 539 911 947 (telefony czynne w godzinach pracy przychodni),
 • pod numerem 989 – całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień ,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta;

Od 22 stycznia w taki sam sposób mogą rejestrować się osoby powyżej 70 roku życia (rocznik 1951 i poniżej).

W początkowej fazie szczepień otrzymamy 30 dawek szczepionki tygodniowo i tylko tyle osób będziemy mogli zaszczepić. Szczepienia rozpoczniemy 25 stycznia.

O dokładnej dacie i godzinie szczepienia zostaną Państwo powiadomieni przez SMS.

Przed przybyciem na szczepienie w celu usprawnienia pracy przychodni prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionego kwestionariusza dostępnego tu

infografika MZ na temat rejestracji na szczepienia

Komunikat Koźmińskiego Centrum Medycznego z dnia 14.01.2020 r.

Koźmińskie Centrum Medyczne od 15 stycznia 2021 roku rozpocznie rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia. Zarejestrować można się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 bezpośrednio w przychodni lub pod numerem telefonu 62 597 18 93.

Komunikat na temat szczepień przeciwko COVID19 z dnia 13.01.2020 r.

Na bezpłatne szczepienie będzie można zarejestrować się na trzy sposoby:

 • dzwoniąc na numer bezpłatnej infolinii 989,
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl), lub
 • poprzez kontakt z konkretnym punktem szczepień.

W Koźminie Wielkopolskim szczepienia przeciw COVID-19 będą realizować następujące placówki medyczne:

 • KOŹMIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE przy ul. M. Kopernika,
 • PRZYCHODNIA NAD STAWEM przy ul. Poznańskiej.

Aktualna mapa punktów szczepień

Osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu po punktu szczepień.

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminy transportu do punktów szczepień. Od 15 stycznia w urzędach miast i gmin zostaną uruchomione numery telefonów (infolinie), za pośrednictwem, których w/w osoby będą mogły zgłosić potrzebę bezpłatnego transportu do punktu szczepień lub uzyskać informację w tym zakresie.

Tekst: AFUMIG
Infografika Ministerstwo Zdrowia

——————————————————————————————

Obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem (na dzień 5 stycznia 2021r.)

Data publikacji 05.01.2021 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w dniu 4. stycznia 2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rada Ministrów zmieniające rozporządzenie o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiana związana jest z odwołaniem od dnia 5 stycznia obowiązku przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 roku życia wyłącznie pod opieką dorosłego.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym; ferie zimowe dla całego kraju od 4 do 17 stycznia;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego – od dnia 5 stycznia nie obowiązuje;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 15m2, obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult do 17 stycznia 2021, – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – zakaz handlu do 17 stycznia 2021 w obiektach handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wyłączeniem handlu żywnością, kosmetykami, art. toaletowymi, środkami czystości, lekami i wyrobami medycznymi, prasą, art. budowlanymi i remontowymi, meblami, art. dla zwierząt domowych, usługami telekomunikacyjnymi, częściami samochodów i motocykli oraz paliwami, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m2 – 1 osoba na 10 m2, w sklepach o pow. powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy do dnia 17 stycznia 2021;
 • placówki kultury – zamknięte do 17 stycznia 2021;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej do 17 stycznia 2021, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do dnia 17 stycznia 2021;hotele – dostępne tylko do robotników, do pracowników sezonowych, do osób wykonujących zawód medyczny, do załóg samolotów i statków, do kierowców wykonujących transport drogowy do dnia 17 stycznia 2021;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do dnia 17 stycznia 2021;
 • “Godziny dla Seniorów” – w godzinach 10″-12″, od poniedziałku do piątku, sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty świadczące usługi pocztowe mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Informacja na podstawie: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U 2021 poz. 12).

Informacja o obostrzeniach covidowych obowiązujących na dzień 5 stycznia 2021r.

——————————————————————————————

Nowe obostrzenia związane z koronawirusem

Data publikacji 28.12.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że zostało opublikowane w dniu 21.12.2020r. rozporządzenie Rada Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym; ferie zimowe dla całego kraju od 4 do 17 stycznia;
 • zakaz przemieszczania się – obowiązuje od godz. 19.00 dnia 31 grudnia 2020 do godz. 6.00 dnia 01 stycznia 2021, z wyłączeniem osób wykonujących czynności służbowe lub zawodowe lub wykonujących działalność gospodarczą oraz osób zaspokajających niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę, osób wspólnie z nią zamieszkujących oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 15m2, obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult do 17 stycznia 2021- na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – zakaz handlu do 17 stycznia 2021 w obiektach handlowych o pow. powyżej 2000 m2 z wyłączeniem handlu żywnością, kosmetykami, art. toaletowymi, środkami czystości, lekami i wyrobami medycznymi, prasą, art. budowlanymi i remontowymi, meblami, art. dla zwierząt domowych, usługami telekomunikacyjnymi, częściami samochodów i motocykli oraz paliwami, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, w sklepach o pow. do 100 m2 – 1 osoba na 10 m2, w sklepach o pow. powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy do dnia 17 stycznia 2021;
 • placówki kultury – zamknięte do 17 stycznia 2021;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej do 17 stycznia 2021, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do dnia 17 stycznia 2021;hotele – dostępne tylko do robotników, do pracowników sezonowych, do osób wykonujących zawód medyczny, do załóg samolotów i statków, do kierowców wykonujących transport drogowy do dnia 17 stycznia 2021;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do dnia 17 stycznia 2021;
 • “Godziny dla Seniorów” – w godzinach 10″-12″, od poniedziałku do piątku, sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty świadczące usługi pocztowe mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Informacja na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316)

Informacja o wprowadzeniu w dniu 28 grudnia dodatkowych obostrzeń

——————————————————————————————

COVID-19 etap odpowiedzialności – 28 listopada – 27 grudnia

Data publikacji 27.11.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że zostało opublikowane w dniu 27.11.2020r. rozporządzenie Rada Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

Etap odpowiedzialności – 28 listopada – 27 grudnia

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym; ferie zimowe dla całego kraju od 4 do 17 stycznia;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego;
 • spotkania i imprezy – do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie;
 • uroczystości religijne: /w kościele/ – 1 osoba na 15m², obowiązek zachowania dystansu 1,5 m, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult do 27 grudnia; /na zewnątrz/ – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m;
  komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m² – 1 osoba na 10 m’, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk do 27 grudnia;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • biblioteki publiczne – 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, zakaz organizowania wydarzeń sportowych polegających na biegach lub jeździe na rowerze do dnia 27 grudnia 2020 r.;
 • placówki kultury – zamknięte do 27 grudnia;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej do 27 grudnia 2020, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności do dnia 27 grudnia 2020;
 • hotele – dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej do 27 grudnia 2020;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność do dnia 27 grudnia 2020.
 • „Godziny dla Seniorów” – w godzinach 10° – 12, od poniedziałku do piątku, sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty świadczące usługi pocztowe mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Informacja na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091)

Informacja o wprowadzeniu w dniu 27 listopada Etapu Odpowiedzialności 28 listopada 27 grudnia

——————————————————————————————

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Data publikacji 06.11.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że wprowadzono kolejne obostrzenia, które wchodzą w życie od soboty, 7 listopada 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • szkoły podstawowe (klasy 1-3) – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym od 9 listopada do 29 listopada;
 • szkoły podstawowe (klasy 4-8) i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym do 29 listopada;
 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego;
 • osoby powyżej 70 roku życia – ograniczenie przemieszczania się, z wyłączeniem: – wykonywania czynności zawodowych, – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności, zakaz organizowania wydarzeń sportowych polegających na biegach lub jeździe na rowerze do dnia 29 listopada 2020r. ;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne: – w kościele – 1 osoba na 15m², obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult do 29 listopada; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • placówki kultury – zamknięte do 29 listopada;
 • lokale gastronomiczne – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • lokale handlowe – w sklepach o powierzchni do 100 m² – 1 osoba na 10 m²; w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk do 29 listopada;
 • sklepy w galeriach handlowych – zamknięte, otwarte pozostają sklepy: z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz usługi;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • zgromadzenia publiczne – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób spoza gospodarstwa domowego, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nos;
 • spotkania i imprezy – zakaz organizowania;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
 • hotele – dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej do 29 listopada;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność.
Informacja o wprowadzeniu w dniu 7 listopada kolejnych obostrzeń

——————————————————————————————

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem

Data publikacji 30.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że cały obszar Polski nadal jest objęty czerwoną strefą COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 31 października 2020 r

Obowiązujące obostrzenia:

 • cmentarze – zostają zamknięte od soboty, 31 października do poniedziałku, 2 listopada (włącznie);
 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego, ograniczenie nie dotyczy przemieszczania się do szkoły albo powrót z niej do miejsca zamieszkania;
 • osoby powyżej 70 roku życia – ograniczenie przemieszczania się, z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne: w kościele – 1 osoba na 7m’, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zebrania, spotkania – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób spoza gospodarstwa domowego, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);
 • szkoły podstawowe (klasy 4-8) – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.
Wersja graficzna obowiązujących obostrzeń

——————————————————————————————

Ogłoszono kolejne obostrzenia

Data publikacji 23.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że cały obszar Polski został objęty czerwoną strefą COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 24 października 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego, ograniczenie nie dotyczy przemieszczania się do szkoły albo powrót z niej do miejsca zamieszkania ;
 • osoby powyżej 70 roku życia – ograniczenie przemieszczania się, z wyłączeniem:
  – wykonywania czynności zawodowych,
  – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego,
  – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 7m’, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zebrania, spotkania – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób spoza gospodarstwa domowego, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
  lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);
 • szkoły podstawowe (klasy 4-8) – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.
Graficzne zestawienie obostrzeń jakie zostały wprowadzone 24 października 2020 roku

——————————————————————————————

Ogłoszono kolejne obostrzenia

Data publikacji 16.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że powiat krotoszyński pozostał w czerwonej strefie COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 17 października 2020 r., tylko ograniczenia dotyczące organizacji imprez zaczną obowiązywać od poniedziałku, 19 października 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji od dnia 19.10.2020 r.;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 7m2, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zajęty może być co drugi stolik, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika; klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 21:00, po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 10 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

——————————————————————————————-

Seniorze zostań w domu

Data publikacji 15.10.2020 r.

W związku z trwającą epidemią i zwiększoną liczbą zachorowań na wirusa COVID – 19 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zachęca seniorów do pozostania w domach. Jednocześnie przypomina, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom starszym, nie mającym wsparcia ze strony rodziny, czy sąsiadów, w zakresie zrobienia zakupów produktów pierwszej potrzeby i leków. W tej sprawie można kontaktować się pod nr 887 216 710 w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od czwartku, 15 października 2020 r. obowiązują GODZINY DLA SENIORÓW. Od tego dnia w godzinach 10° – 12°, od poniedziałku do piątku, sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty świadczące usługi pocztowe obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia

Informacja o wprowadzeniu godzin dla seniorów w wersji graficznej

——————————————————————————————-

Powiat krotoszyński nadal w czerwonej strefie

Data publikacji 9.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że powiat krotoszyński nadal jest zaliczany do czerwonej strefy ryzyka.

Nowe zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 10 października 2020 r.

To oznacza szereg nowych obostrzeń:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – max. 50 osób, nie licząc obsługi; obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca, w którym spożywany będzie posiłek lub napoje;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • inne imprezy, spotkania i zebrania – max 50 osób, nie licząc obsługi, obowiązek zakrywania ust i nosa; imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna -50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych;
 • uroczystości religijne – w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;- na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne-zakaz organizowania;
 • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 22:00 – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 150 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz ich prowadzenia oraz działalności polegającej na udostępnianiu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych miejscach zamkniętej przestrzeni;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych.
Obowiązujące od 10 października obostrzenia w wersji graficznej

——————————————————————————————-

Powiat krotoszyński w czerwonej strefie

Data publikacji 1.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że powiat krotoszyński został zakwalifikowany do czerwonej strefy COVID 19.
Powyższą informację przekazał Minister Zdrowia dziś na konferencji prasowej.

To oznacza szereg nowych obostrzeń:

 • noszenie maseczek (przyłbic) obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych;
 • wesela i inne uroczystości „rodzinne” – max. 50 osób, z wyjątkiem obsługi;
 • imprezy sportowe – bez udziału widowni;
 • komunikacja publiczna – 50% miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 • uroczystości religijne w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • uroczystości religijne na zewnątrz – max. 150 osób, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – zostają odwołane;
 • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • kina – 25% miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami.

Obostrzenia obowiązują od soboty, 3 października 2020 r.

——————————————————————————————-

Apel Burmistrza

Data publikacji 30.09.2020 r.

W związku z notowanym w ostatnich dniach wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i naszej gminy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski apeluje o szczególną ostrożność.
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski !
W ostatnich dniach odnotowujemy wzrost liczby zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i naszej gminy. Niestety, ponownie zaostrza się sytuacja epidemiologiczna w naszym najbliższym otoczeniu i ponownie przyjdzie nam się z nią zmierzyć. Jak poinformował Starosta Krotoszyński od 3 października powiat krotoszyński może znaleźć się w strefie podwyższonego ryzyka. Komunikat w tej sprawie będzie ogłoszony 1 października.
W oczekiwaniu na tę decyzję apeluję do Państwa o zachowywanie szczególnej ostrożności, bezwzględne noszenie maseczek, przestrzeganie zasad dystansu społecznego i higieny. To niepozorna, a jednocześnie jakże potężna broń w walce z epidemią koronawirusa. Proszę szczególną troską otoczyć osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Proszę osoby starsze i te o obniżonej odporności o ograniczenie do minimum wyjść poza miejsce zamieszkania, w miejsca, w których może gromadzić się większa liczba osób. Apeluję do rodziców i opiekunów, by ograniczyć gromadzenie się dzieci i młodzieży w miejscach publicznych.
Jednocześnie zapewniam, że pozostaję w stałym kontakcie z Wojewodą Wielkopolskim i Starostą Krotoszyńskim. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ograniczyć rozwój epidemii w powiecie krotoszyńskim.

Maciej Bratborski
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

——————————————————————————————-

Informacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji 28.09.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w  związku z wykrytym w ostatnich dniach ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie może dojść do sytuacji, że powiat krotoszyński zostanie zakwalifikowany do jednej ze stref podwyższonego ryzyka.
Komunikat zostanie ogłoszony w czwartek, 1 października 2020 r. i będzie obowiązywał od 3 października (sobota).
Już dziś zalecamy mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz higieny i ochrony osobistej.
Prosimy osoby starsze i te o obniżonej odporności o ograniczenie wyjść poza miejsce zamieszkania, apelujemy do rodziców i opiekunów, by młodzież i dzieci nie gromadziły się w miejscach publicznych.
Prosimy także o śledzenie oficjalnych komunikatów i ostrożny odbiór często niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji, jakie pojawiają się anonimowo w mediach społecznościowych.
Przede wszystkim jednak zwracamy się z prośbą do mieszkańców – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

——————————————————————————————-

Dodatkowe obostrzenia

Data publikacji 10.08.2020 r.

——————————————————————————————-

Nadal obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji 03.06.2020 r.

——————————————————————————————-

Przywrócenie funkcjonowania targowiska w pełnym zakresie

Data publikacji 29.05.2020 r.

Licząc na odpowiedzialność kupujących i sprzedawców Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski postanowił przywrócić funkcjonowanie targowiska miejskiego z dniem 1 czerwca 2020 r. w pełnym zakresie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

Informujemy, że:

 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są zasłaniać nos i usta,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie
 • podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • z toalety znajdującej się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska

Decyzja o funkcjonowaniu targowiska uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte.

——————————————————————————————-

Data publikacji 22.05.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Z dniem 25 maja 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Osoby wchodzące do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki jednorazowej lub materiałowej lub przyłbicy.

Wchodząc do Urzędu interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk zamontowane są przy każdym wejściu do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasy Urzędu będą czynne od godz. 8:00 do godz. 14:00 – ograniczony czas pracy kas spowodowany jest godzinami otwarcia banku obsługującego UMiG.

——————————————————————————————-

Data publikacji 21.05.2020 r.

ARiMR informuje

Ze względu na uchylenie zawieszenia biegu terminów wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenia potwierdzające brak zmian można składać do dnia 8 czerwca 2020 r. Oświadczenie można: wysłać pocztą, wrzucić do urny przed placówką ARiMR lub wysłać przez ePUAP.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności przez aplikacje eWniosekPlus. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 19.05.2020 r.

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

——————————————————————————————-

Data publikacji 30.04.2020 r.

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka publikujemy komunikat o Mobilnym Samochodowym Punkcie pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU w dniach 4-6 maja na krotoszyńskim targowisku. Przedsięwzięcie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego organizuje 124 Batalion Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej ze Śremu wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Z punktu pobrań będzie można skorzystać po uprzedniej rejestracji telefonicznej czynnej od dnia 30.04.2020r. w godz. 10:00 – 16:00, pod numerem tel. 61 656 80 75.

Liczba testów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

——————————————————————————————-

Data publikacji 28.04.2020 r.

W porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim na terenie powiatu krotoszyńskiego został uruchomiony obiekt do odbywania kwarantanny dla mieszkańców naszego powiatu.
Mogą z niego korzystać WYŁĄCZNIE osoby, które wracają z zagranicy, a nie chcą z różnych względów odbywać kwarantanny w miejscu zamieszkania lub nie mają miejsca do jej odbycia. Takie osoby, w chwili przekraczania granicy powinny zgłosić się telefonicznie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel.61 854 99 00, 61 854 99 10, gdzie uzyskają niezbędne informacje i pomoc.

Data publikacji 22.04.2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

——————————————————————————————-

Data publikacji 21.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 20.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.04.2020 r.

Trwa dezynfekcja chodników i przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim, którą na zlecenie magistratu, przeprowadza Spółdzielnia Socjalna VIVO. W związku z obawami mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, gdzie przybywa osób na kwarantannie domowej, burmistrz zlecił VIVO dezynfekcję klatek schodowych w blokach, wspierając w ten sposób Spółdzielnię Mieszkaniową, która odkaża poręcze, klamki i włączniki światła. Jak informuje kierownik Dominik Radwański, VIVO odkażało koźmińskie bloki 14 i 15 kwietnia. Dziś jest prowadzona dezynfekcja klatek schodowych bloków w Starej Obrze i Staniewie.

——————————————————————————————-

Data publikacji 15.04.2020 r.

PRZYPOMINAMY ! W związku z zamknięciem kas Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informujemy, że:

 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe (każda nieruchomość ma przypisany inny rachunek bankowy) wskazane w informacjach załączonych do druku deklaracji przekazanych do Państwa na przełomie lutego i marca 2020r.
 • podatki od nieruchomości, rolny, leśny można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych na 2020 rok
 • podatek od środków transportowych można wpłacać na rachunek bankowy numer 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374

Zalecamy korzystanie z płatności internetowych.

Mieszkańcu, jeśli nie możesz odszukać swojego indywidualnego rachunku bankowego ZADZWOŃ!

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numery telefonów: 62 72 19 321, 62 72 19 353, 62 72 19 346

Podatki:

Numery telefonów: 62 72 19 336, 62 72 19 335

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 10. 04. 2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 8.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 7.04.2020 r.

KUK sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną kasa Spółki pozostanie nieczynna do 30 kwietnia 2020r.

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie pod nr telefonu 62 721 67 51 oraz drogą elektroniczną pod adresem kuk@kuk.kozmin.pl.

Jednocześnie, aby zapewnić Państwu względny spokój podczas nadchodzących Świąt, apelujemy o przeprowadzenie kontroli stanu napełnienia zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb.

W sytuacjach awaryjnych jest dostępny całodobowy numer alarmowy uruchomiony przez KUK. sp.z. o. o. 506 016 112 . Na ten numer można zgłaszać wyłącznie awarie.

Zarząd Spółki

——————————————————————————————-

Data publikacji 6.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 31.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 25.03.2020

Targowisko nieczynne do odwołania

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim
informuje, że przedłużono zamknięcie targowiska miejskiego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej – do odwołania.

——————————————————————————————-

Data publikacji 25.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 24.03.2020

Informacja o pomocy ZUS dla przedsiębiorców (na dzień 24.03.2020)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwych formach pomocy dla przedsiębiorców w związku z sytuacja epidemiologiczną.

Pismo informacyjne [kliknij]

——————————————————————————————-

Data publikacji 23.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 20.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 19.03.2020

Informacja o pomocy ZUS dla przedsiębiorców. – INFORMACJA NIEAKTUALNA. (nowa informacja w dn. 24.03.2020)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, o możliwych formach pomocy dla przedsiębiorców w związku z sytuacja epidemiologiczną.

——————————————————————————————-

Data publikacji 18.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

Opłaty wobec Urzędu: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czynsz, media, opłata skarbowa itp., należy dokonywać na rachunek ogólny Urzędu:

PKO BP 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374,

natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek:

PKO BP 17 1020 2212 0000 5102 0419 5509.      

W przypadku zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwa jest również wpłata na indywidualne konto podatnika  podane w decyzji podatkowej lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

Ważne zmiany w zasadach funkcjonowania Przychodni Nad Stawem w obecnej sytuacji epidemiologicznej, wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa czytaj

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.03.2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie ? – informacja z tłumaczeniem na język migowy

materiał z PFRON

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.03.2020

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz  pracowników biur, informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania wszystkie Biura Obsługi Klienta BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK, które umożliwia m. in.:

 • zawarcie nowej umowy gazowej 
 • podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej 
 • podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach 
 • kontrolę bieżącego salda płatności obsługę płatności elektronicznych 
 • wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej 
 • zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie 
 • zmianę grupy taryfowej 
 • przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty 
 • kontakt na wybrany temat poprzez formularz 
 • zawarcie umowy na usługi dodatkowe

Do Państwa dyspozycji jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które dostępne jest pod numerem 22 515 15 15*, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.pgnig.pl.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

*W przypadku problemów z dodzwonieniem się na infolinię prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na stronie ebok.pgnig.pl/kontakt lub e-mailowo: kontakt@pgnig.pl


Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

——————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020r.


Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. kasy Urzędu będą nieczynne. Wejście do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (również od 16 marca) będzie tylko od strony ul. Przyjemskich 9. Dostęp będzie wyłącznie do biura nr 5.

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce prosimy klientów o ograniczenie wizyt m.in. w Urzędzie W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej 62 7216088, wysłać maila na adres sekretariat@kozminwlkp.pl.

————————————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że osoby starsze, samotne i niepełnosprawne w tym objęte kwarantanną, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub podstawowych produktów żywnościowych – od poniedziałku, 16 marca 2020 r.– będą mogły skorzystać z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Ośrodka celem omówienia szczegółów, tel. nr 887 216 710.

Potrzeby zgłoszone danego dnia do godz. 13:00 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie za pośrednictwem strażaków dnia następnego w godzinach popołudniowych.

Pracownicy Ośrodka będą mieć legitymacje, a strażacy będą ubrani w mundury.

—————————————————————————————————————–

W związku z zagrożeniem koronawirusem Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. kasa Spółki będzie NIECZYNNA. Informujemy, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej. Prosimy również o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w obiektach Spółki.Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie pod numerem telefonu 0 62 721 67 51 lub mailowo na adres: kuk@kuk.kozmin.pl

Data publikacji 13.03.2020 r.

——————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszych biurach obsługi jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Nasze biura od 13 marca 2020r do odwołania będą otwarte w godzinach 10.00-14.00.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania:
• z elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK
• Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 515 15 15 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00).

Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Data publikacji: 13.03.2020

——————————————————————————————————————

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, Komenda Hufca ZHP Koźmin Wielkopolski informuje, że działalność harcerska została wstrzymana do 31 marca 2020r.
Przez okres dwóch tygodni nie będą odbywać się zbiórki, warsztaty zastępowych i inne wydarzenia organizowane przez nasze jednostki (np. Dzień filmów, który miał się odbyć w Szkole Podstawowej nr 3) zostają przełożone. Nowe terminy zostaną podane wkrótce. Tym samym przypominamy, że do 15 kwietnia otwarte są zgłoszenia na obóz harcerski.
Treść komunikatu Głównej Kwatery ZHP dotycząca zawieszenia działalności dostępna pod linkiem https://zhp.pl/koronawirus/

Data publikacji 13.03.2020 r.

——————————————————————————————————————

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje o ograniczenie wizyt w celu załatwienia spraw w Urzędzie i innych instytucjach. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo

Nr telefonu i mail do Urzędu Miasta i Gminy – tel. 62 72 16 088, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl

Przypominamy, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej.

Od poniedziałku 16 marca do 27 marca Klub Seniora zawiesza działalność. Osoby, które spożywały obiady w Klubie Seniora będą odbierać posiłki w naczyniach jednorazowych bezpośrednio w Pracowni Kulinarnej Damiana Szymury ul. Przyjemskich 24. Natomiast pozostałym osobom, jak dotychczas, obiady dostarczą siostry PCK.

Prosimy o udzielanie pomocy sąsiedzkiej osobom starszym np. w robieniu niezbędnych zakupów itp.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca odwołanie i nie organizowanie spotkań, zebrań oraz wszelkich zgromadzeń. Zaleca się unikanie większych skupisk ludzkich. GCZK prosi również o rozważenie ograniczenia spotkań rodzinnych i towarzyskich w większym gronie.

Targowisko od poniedziałku 16 marca do 26 marca nieczynne.

Prosimy śledzić stronę internetową www.kozminwlkp.pl.

Data publikacji 12.03.2020

——————————————————————————————————————–

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że zgodnie z decyzją Premiera od czwartku, 12 marca w szkołach i przedszkolach nie będą odbywać się żadne zajęcia. Dotyczy to na naszym terenie przedszkoli i szkół podstawowych.

W czwartek i piątek nie będzie już lekcji i zajęć, jednak placówki oświatowe pozostaną jeszcze otwarte, a nauczyciele będą zapewniali opiekę nad dziećmi. Premier zaapelował jednak do rodziców, żeby już od czwartku, jeśli mają taką możliwość, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkół.

Od poniedziałku, 16 marca szkoły i przedszkola będą już zamknięte. Zamknięcie placówek oświatowych potrwa co najmniej do 25 marca włącznie.

Ponadto odwołane są na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski wszelkie zawody sportowe planowane w najbliższym czasie.

Od czwartku Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim zawiesza zajęcia.

Komunikat MEN ws zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych [kliknij]

Data publikacji 11.03.2020

——————————————————————————————————————–

Data publikacji 10.03.2020

——————————————————————————————————————–

Data publikacji 05.03.2020

——————————————————————————————————————–

Więcej informacji można uzyskać ze stron internetowych:

Ministerstwa Zdrowiahttp://gov.pl/koronawirus

Głównego Inspektora Sanitarnegohttp://gis.gov.pl/

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznegohttps://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who/

Aktualna mapa zakażeńhttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

28.02.2020

——————————————————————————————————————–

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa w Europie przedstawia zalecenia służb sanitarnych dotyczące działań profilaktycznych związanych z tym wirusem.

28.02.2020

Święto Wojska Polskiego

W czwartek 15 sierpnia  2019 r. w Święto Wojska Polskiego o godz. 11:00 nastąpi składanie wiązanek kwiatów  przy Pomniku Wolności w Koźminie Wielkopolskim.  Serdecznie zapraszamy.

W trakcie uroczystości zostanie uruchomiona syrena alarmowa, która zawyje dźwiękiem ciągłym.

List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Poniżej publikujemy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych przymrozkach, który może wystąpić od godz. 0200 dnia 15.04.2019 do godz. 0800 dnia 16.04.2019r. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna do 12°C. Prawdopodobieństwo: 70%. 1 stopień zagrożenia

(więcej…)

Deratyzacja 2019

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2019r.

(więcej…)

Ostrzegamy o

Ostrzegamy o możliwych przymrozkach, który może wystąpić od godz. 0000 dnia 10.04.2019 do godz. 0800 dnia 11.04.2019r. Prognozuje się w nocy i nad ranem 9/10.04 i 10/11.04 lokalne spadki temperatury do -3°C, a przy gruncie do około -5°C. Prognozowana temperatura maksymalna w dniu 10.04 od 7°C do 10°C. Prawdopodobieństwo: 90%. 1 stopień zagrożenia

(więcej…)

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o możliwych przymrozkach, który może wystąpić od godz. 0200 dnia 01.04.2019 do godz. 0800 dnia 01.04.2019r. Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, lokalnie do -5°C, przy gruncie do -7°C. Prawdopodobieństwo: 80%. 1 stopień zagrożenia

(więcej…)

Poszukiwany właściciel

Poszukujemy właściciela suczki, która od dzisiejszego rana jest widywana w Starej Obrze. Według osoby zgłaszającej jest to młode zwierzę, mające ok 1 roku. Prosimy o kontakt pod nr 664 970 684

(więcej…)

AGROMARSZ 2019

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w niedzielę, 7 kwietnia br. do Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie na Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Targi będą się odbywały w godzinach 900 – 1600. Honorowym patronem imprezy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Wstęp tradycyjnie wolny.

(więcej…)

Młodzi strażacy chwalili się wiedzą

W poniedziałek,  25 marca w sali koźmińskiej OSP odbyły się miejsko- gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorami współzawodnictwa młodych strażaków byli: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski; Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wielkopolskim oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim. W turnieju wzięło udział 24 uczestników, a najbardziej obsadzoną kategorią była grupa I – szkoła podstawowa (klasy I-VI), w której wystartowało 12 osób.

(więcej…)