Ekonomia Społeczna

S

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” informuje, iż od marca bieżącego roku realizuje na terenie gminy Koźmin Wlkp. następujące zlecenia:
– zamiatanie ulic powiatowych oraz gminnych w granicach miasta,
– sprzątanie śmieci z rowów przylegających do dróg gminnych,
– sprzątanie oraz mycie wiat autobusowych znajdujących się na terenie gminy.
Ku końcowi zmierzają prace polegające na pozimowym zamiataniu ulic. W najbliższym czasie tj. od 24.04 do 12.05 prace te będą prowadzone jeszcze na ul. Wyszyńskich, Zapłocie, Witosa, oraz Cieszyńskiego i Targowej. 
W związku z dużą ilością śmieci znajdujących się w rowach prace sprzątające będę odbywały się w miesiącach: kwiecień, maj oraz czerwiec. 
Sprzątanie wiat przystankowych będzie odbywało się od 15.05 i potrwa do końca lipca. 
Kierownictwo spółdzielni zwraca się z prośbą o informacje o  lokalizacji dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w pobliżu dróg gminnych. Informacje można przekazywać pod nr tel. 531 533 424 oraz na adres e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl 

10 lat ekonomii społecznej w gminie Koźmin Wielkopolski 

Od 10 lat gmina Koźmin Wielkopolski konsekwentnie wpiera rozwój ekonomii społecznej. Obecnie w gminie Koźminie Wielkopolskim funkcjonują dwa podmioty ekonomii społecznej: Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna „VIVO”, które z powodzeniem radzą sobie na lokalnym rynku. Koźmińskie przedsiębiorstwa społeczne to miejsca, w których osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym znalazły nie tylko pracę, ale także motywację do aktywnego życia. W 2010 r. gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do  Partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim.

Zakład Aktywności Zawodowej powstał w grudniu 2007 r. a inicjatorami jego utworzenia  byli: Andrzej Piotrowski i Jerzy Fornalik. Pomysł stworzenia zakładu zyskał przychylność Macieja Bratborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

Na początku koźmiński ZAZ zatrudniał 25 osób niepełnosprawnych oraz 13 pracowników kadry instruktorsko-kierowniczej. Dziś, zatrudnienie wzrosło do 40 osób niepełnosprawnych  przy zachowaniu takiej samej liczby kadry instruktorskiej. Ponadto w zakładzie znalazło się miejsce dla 10 wolontariuszy. 

– Praca w zakładzie jest dla osób niepełnosprawnych nie tylko szansą na zarobienie pieniędzy, lecz także na poddanie się rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej. – mówi Jerzy Fornalik, kierownik ZAZ-u. 

Ta ostatnia jest realizowana w kilku pracowniach. Pierwszą z nich  jest pracownia kooperacji, w której są wykonywane usługi dla innych przedsiębiorstw. Dział ten zajmuje się między innymi pakowaniem oraz składaniem i sklejaniem kartonów. Druga pracownia to dział poligrafii, wykonujący szeroki wachlarz usług dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych, począwszy od druku reklam, banerów, wizytówek, po nadruki na koszulkach. Trzecia pracownia  świadczy usługi ślusarsko-stolarskie m.in. dorabianie kluczy, projekty konstrukcji drewnianych i stalowych oraz oprawianie obrazów.

– W tak zorganizowanych działach pracownicy uczą się pracy w zespole, ze ścisłym podziałem zadań. Dzięki temu następuje pełna integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w ramach rehabilitacji społecznej. – mówi kierownik Fornalik. 

Rehabilitacja zdrowotna polega na podnoszeniu sprawności psychofizycznej pracowników, propagowaniu ruchu i zdrowego stylu życia oraz udziale w turnusach rehabilitacyjnych. 

Od kilku lat koźmiński ZAZ współpracuje z  podobną placówką Lammetal-Werkstätten w Lamspringe (Niemcy). Dzięki tej współpracy pracownicy ZAZ mogą wymieniają się  doświadczeniami, a także obcują z kulturą, tradycją i językiem niemieckim.

Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim  dąży do wszechstronnego rozwoju. W planach na przyszłość znajduje się budowa mieszkań chronionych przy współfinansowaniu partnera z Niemiec oraz uruchomienie sklepu z wyrobami z placówek o podobnym charakterze. W 2013r. Powiat Krotoszyński i Gmina Koźmin Wielkopolski założyli Spółdzielnię Socjalną „VIVO”.

Wsparcie finansowe, edukacyjne, projektowe i logistyczne Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie, umożliwiło zrealizowanie idei spółdzielczości socjalnej w Koźminie Wielkopolskim.

Obecnie Spółdzielnia Socjalna „VIVO” zatrudnia 19 osób i jako przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług, adresowanych do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. 
– Na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej mogą liczyć osoby bezrobotne oraz wykluczone społecznie, starające się uporać z przeciwnościami losu. – mówi Dominik Radwański, koordynator spółdzielni.

Processed with Moldiv


Główną gałęzią działalności spółdzielni „VIVO” są:

  • usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców  miasta i gminy w ramach zadania pożytku publicznego powierzonego przez Gminę Koźmin Wlkp. Dzięki temu  troskliwą opieką corocznie objętych jest ponad 30 podopiecznych,
  • usługi sprzątające (kompleksowe sprzątanie biur, domów, mieszkań; pranie dywanów i tapicerki samochodowej; odgrzybianie, odpleśnianie urządzeń domowych;  mycie elewacji,  posadzek; zamiatanie i odśnieżanie prywatnych posesji)
  • konserwacja terenów zielonych (sadzenie drzew, krzewów, kwiatów; cięcie żywopłotu; zakładanie trawy oraz koszenie trawników),
  • opieka nad grobami
  •   działalność wykonywana na zlecenie kontrahentów (składanie, sklejanie, pakowanie produktów).

Ważnym rodzajem aktywności jest  działalność szkoleniowa z zakresu aktywizacji i integracji osób bezrobotnych. W przyszłości spółdzielnia zamierza uruchomić dział prasowania rzeczy. 

Zakład Aktywności Zawodowej
ul.Borecka 25
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 91 36
fax. 62 721 00 38
www.zaz7.pl 

Spółdzielnia socjalna “VIVO”

ul.Borecka 25 a

63 – 720 Koźmin Wielkopolski

www.vivo-kozminwlkp.com

Adres e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl

Tel.: 531 533 424

 

Tekst i foto: ZAZ, Spółdzielnia “VIVO”, UMiG