Instytucje i urzędy

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11
tel. centrali 62 721 60 88, fax 62 721 67 56

e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krotoszyńska 16
tel. 62 721 60 48, fax 62 721 67 10

strona internetowa: www.mgops.kozminwlkp.pl

e-mail: mgopskozmin@post.pl 

Klub Seniora

ul. Stęszewskiego 2

tel. 722 216 253

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp.z o.o. 
 Administracja, ul. Floriańska 21 – tel/fax 62 721 67 51, 
 Stacja uzdatniania wody, ul. Wierzbowa – 62 721 60 99
 Oczyszczalnia ścieków, ul. Południowa – tel. 62 721 94 80

Gminny Zespół Instytucji Kultury

Ośrodek Kultury: dyrekcja, administracja oraz sekcje muzyczna i plastyczna: ul. Floriańska 18a – tel. 62 721 66 57, tel. i faks 62 72 19 167

e-mail gzikikfkozminwlkp@op.pl


 Biblioteka Publiczna, ul. Stary Rynek 22 – tel/fax  62 721 67 23

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wlkp.

tel 62 721 09 17

www.goskozmin.

Basen kąpielowy ul. Pleszewska – tel/fax 62 721 62 99


Zakład Aktywności Zawodowej 
ul.Borecka 25 
63-720 Koźmin Wielkopolski 
tel. 62 721 91 36
fax. 62 721 00 38
www.zaz7.pl 


Komisariat Policji

ul. Stęszewskiego 7 – tel. 47 77 53 340

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Floriańska 23 – tel. 62 721 67 86, 

Urząd Pocztowy

ul. Klasztorna 16 – tel. 62 721 60 02

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Strzelecka 2 – tel. 62 721 05 29