Gospodarka Odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2019 ROKOpady komunalne z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski odbiera Zakład Usług Komunalnych EKO-KAR Karol Mądrzak z Raszkowa. Firma z Raszkowa wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2019.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkańców, że na terenie Koźmina Wielkopolskiego można oddawać przeterminowane leki do następujących aptek:

1. Apteka „Klasztorna” ul. Klasztorna 13
2. Apteka “Eskulap”, ul. Jana Pawła II 17
3. Apteka “NOVA”, ul.Kopernika 14Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr XLIX/321/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. – [kliknij]

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat

Uchwała Nr LI/339/2018  Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – obowiązuje od 1 stycznia 2019r. – [kliknij]

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – [kliknij]

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/2016 – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. – [kliknij]  

Uchwała Nr XXVI/174/2016 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [kliknij]

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – obowiązuje od 1 stycznia 2019r. –  [kliknij

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]