Niska Emisja

Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 – 2035”.

Uwagi oraz opinie dotyczące treści niniejszego dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag.

Wypełnione ankiety należy składać od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 1 września 2020 r. w jeden z podanych poniżej sposobów:

  • mailowo, na adres: m.wozny@kozminwlkp.pl, wpisując w tytule wiadomości UWAGI – STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.
  • osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pokój nr 5

Sprawdź jakość powietrza w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]