Niska Emisja

Sprawdź jakość powietrza w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]