logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
26 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im.Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 r. odbył się apel o treści ekologicznej pod hasłem "Nie ma życia bez wody" z udziałem gości : Wojciecha Zuszka , prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu oraz Bogdana Chojnackiego, prezesa koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Koźminie Wlkp. Na początku apelu uczniowie trzecich  klas pod opieką Beaty Ratajczyk-Krysiak i Hanny Szymury zaprezentowali program artystyczny, ukazujący znaczenie wody dla życia na ziemi. Następnie ogłoszono wyniki konkursu na plakat o tematyce "Środowisko życia ryb", w którym brały udział wszystkie klasy naszej szkoły. Prace były tak piękne, że przyznano egzekwo 3 pierwsze miejsca, które przypadły w udziale klasie IIb, IVb i Va.


W dalszej części apelu wystąpili zaproszeni goście, którzy w ciekawy sposób zapoznali uczniów z działalnością Polskiego Związku Wędkarskiego na szczeblu okręgu i gminy Koźmin Wlkp.


Tekst i foto: SP nr 1