logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

flaga i herb

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką w Koźminie Wielkopolskim

Dofinansowanie: 273 504,00 zł

Całkowita wartość: 455 840,33 zł

Krótki opis zadania: Inwestycja polegała na rozbudowie skrzyżowania ulicy Boreckiej (droga wojewódzka nr 438) z drogą gminną nr 761526P wraz z rozbudową drogi gminnej na odcinku o długości 228,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 438. Rozbudowa skrzyżowania polegała na wykonaniu nowego normatywnego wlotu drogi gminnej pod kątem zbliżonym do 90 stopni do drogi wojewódzkiej z łukami wyokrąglającymi krawędź jezdni. Rozbudowa drogi gminnej polegała na poszerzeniu do 6,00 m na długości 228,00m.

Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie dróg