logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

 

flaga i herb

 

 

ROK 2024

Nazwa zadania: Budowa drogi nr 761660P ul.Spokojna w Koźminie Wielkopolskim

Dofinansowanie: 359 736,47zł

Całkowita wartość:  599 560,78 zł 

Data podpisania umowy: 6.02.2024

Krótki opis zadania: Inwestycja polega na budowie nawierzchni w ul.Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim.  W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 5,50 m.

 

 

ROK 2023

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką w Koźminie Wielkopolskim

Dofinansowanie: 273 504,00 zł

Całkowita wartość: 455 840,33 zł

Krótki opis zadania: Inwestycja polegała na rozbudowie skrzyżowania ulicy Boreckiej (droga wojewódzka nr 438) z drogą gminną nr 761526P wraz z rozbudową drogi gminnej na odcinku o długości 228,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 438. Rozbudowa skrzyżowania polegała na wykonaniu nowego normatywnego wlotu drogi gminnej pod kątem zbliżonym do 90 stopni do drogi wojewódzkiej z łukami wyokrąglającymi krawędź jezdni. Rozbudowa drogi gminnej polegała na poszerzeniu do 6,00 m na długości 228,00m.

Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie dróg