logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Chór Mieszany im. Czesława Czypickiego 
przy Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp.

Historia chóru

W dniu 22.06.1889r z inicjatywy adwokata Czesława Czypickiego przy współpracy Towarzystwa Przemysłowego powstało Koło Śpiewackie Polskie w Koźminie Wlkp. jako chór męski. Wkrótce uchwalono statut, a w 1892r przystąpiono do utworzonego w tym samym roku Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu, którego współzałożycielem i pierwszym prezesem był Cz. Czypicki z Koźmina. Nasz chór posiada do dziś jeden z najstarszych w Wielkopolsce sztandarów organizacji śpiewaczych ufundowany w listopadzie 1892r. W 1897r założono chór mieszany, który rozpoczął swoją aktywną działalność. Do 1914r chór organizował bądź też brał udział w wielu imprezach artystycznych ( własne jubileusze, wieczornice mickiewiczowskie, koncerty poświęcone J. Słowackiemu, F. Chopinowi, Z. Krasińskiemu, S. Moniuszce, Ks.P. Skardze, przedstawienia amatorskie). Do 1939r koźmiński chór uczestniczący w licznych koncertach, jubileuszach, zjazdach zajmował pierwsze miejsca. Najważniejszym wydarzeniem w roku 1929 był udział we Wszechsłowiańskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Poznaniu, gdzie otwarcia dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacy Mościcki, a dyrygował znany kompozytor polski Feliks Nowowiejski. W 1938r dla uczczenia pamięci swojego założyciela podjęto uchwałą o przyjęciu nazwy: Koło Śpiewacze im. Czesława Czypickiego w Koźminie Wlkp.

W okresie międzywojennym funkcję prezesa pełniło 10 osób. Najdłużej: Czesław Czypicki, Witold Wieczerski i Piotr Stachowski. Spośród 13 dyrygentów najdłużej pracowali: Czesław Czypicki, Konstanty Gwizdała, Franciszek Figaszewski. Po II wojnie światowej działalność koła wznowiono w 1948r. W latach 1948-1980 zorganizowano cztery jubileuszowe koncerty z okazji 65-, 70-, 80-, 85- lecia chóru. Od 1953r Spółdzielnia Pracy “Wetlek”, “Koźminianka”, objęła nad chórem patronat, który sprawowała do roku 1980 poprzez swój Ośrodek Kulturalno-Oświatowy. Zorganizowano kilka koncertów połączonych chórów spółdzielczych z Koźmina, Jarocina, Międzychodu i orkiestry z Ostrowa Wlkp. oraz solistów z Estrady Poznańskiej i aktorów z teatrów poznańskich. Podobnie jak i przed 1939r., Chór im. Czesława Czypickiego z Koźmina był wielokrotnie nagradzany i oklaskiwany na różnych koncertach i zjazdach okręgowych chórów. Za swą aktywność i odwiedzanie licznych miejscowości chór otrzymał przydomek “muzycznego pielgrzyma”. W 1959r chór otrzymał nowy sztandar. Po II wojnie światowej prezesem od 1948 do 1980r był druh Stefan Antoniewicz. Dyrygentów w tym okresie było 7- najdłużej pracowali Koletta Gałązkowa- Szczepaniak, Franciszek Świca i Mirosława Otworowska- Rembacz.

Po 10 letniej przerwie z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Bolesława Kasprzaka w dniu 09.09.1991r. reaktywowano działalność chóru przy Ośrodku Kultury w Koźminie i pod patronatem Burmistrza. Liczącym 60 osób chórem do maja 1995r. kierowała niestrudzona Pani Koletta Szczepaniak, a prezesem Zarządu był Stefan Kaźmierczak. W okresie tym chór zorganizował wiele koncertów w środowisku koźmińskim i w Wielkopolsce. W roku 1992 chór wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Chórów w Made en Drimmelen w Holandii, z którym współpracuje Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. Wśród 31 chórów z Holandii, Belgii i Niemiec chór nasz zajął pierwsze miejsce. Od września 1995r. dyrygentką jest Pani Gabriela Dopierała, a jej zastępcą i akompaniatorką Pani Alfreda Damazyniak. Prezesem Zarządu został druh Wojciech Gaweł. W latach 1991-2013 chór podtrzymuje przydomek „muzycznego pielgrzyma” odwiedzając z koncertami wiele miejscowości w kraju i zagranicą m.in. Poznań, Gniezno, Jarocin, Kalisz, Raszków, Pleszew, Krotoszyn. Zduny, Ostrów, Kobylin, Licheń, Śrem, Made en Drimmelen /Holandia/, Bad Tennstedt i Bellheim /Niemcy/. Zorganizowano 27 Koźmińskich Spotkań Chóralnych, w których udział wzięło wiele chórów w tym 3 z Holandii i 1 z Węgier. Wielkim przeżyciem duchowym w dniu 4 czerwca 1997r. był udział chóru we wspólnym występie zespołów byłego woj. kaliskiego podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Kaliszu, gdzie w programie muzycznym liturgii Mszy św. wystąpiło tysiąc chórzystów. Chór brał udział w wojewódzkich przeglądach pieśni i uroczystościach jubileuszowych jubileuszowych zaprzyjaźnionych zespołach.

Zorganizowano jubileusze 110-115-120- 125 i 130 – lecia. Godnymi odnotowania były imprezy na wyjazdach w 2002-2022:
– Integracyjne Zjazdy Chórów woj.wielkopolskiego, które odbyły się w Jarocinie i Żerkowie
– Przeglądy Chórów Południowej Wielkopolski
– II Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej w Żerkowie
– Spotkanie Chóralne. n”Z muzyką klasyków do Europy” – w Międzychodzie
– Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu ” Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”
– Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne
– 13.11.2004r. – Gniezno – Przystąpienie do Wielkopolskiej Konfraterni Najstarszych Chórów Wielkopolskich – dokument podpisali Prezesi W.Gaweł i S.Kaźmierczak.
– III Wiosenne Spotkania Chóralne w Śremie.
– Jubileusz 30 lecia PZCHiO Oddział w Ostrowie Wlkp. – koncert „30 chórów na 30 lecie”.
– Kolędowe Spotkania Chórów Południowej Wielkopolski w Krotoszynie
– kolejny wyjazd do Belheim (Niemcy) na koncert “Muzyka łączy Europę” i Jubileusz 100-lecia Chóru Męskiego Frohsinn
– “Pożegnanie z kolędą” w Krotoszynie w ramach Przeglądu Chórów  Południowej Wielkopolski
– XXV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp. z okazji 120-lecia powstania Związku Kół Śpiewackich Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie,
– Zlot Chórów z Wielkopolski w Poznaniu z okazji 120-lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wysłuchali kilkudziesięciu koncertów podczas uroczystości świeckich, kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych, wśród których można odnotować:

 • Cykliczne Spotkania Chóralne i koncerty kolęd.
 • Rocznice Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości 11 listopada, Wybuch Powstania Wielkopolskiego.
 • Święto Patrona Miasta św.Wawrzyńca i Odpust w Parafii św.Stanisława BM
 • Uroczystość Bożego Ciała i Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Diecezjalne Święto Dożynkowe.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 • Dożynki Powiatowe.
 • Dni Koźmina Wlkp. Letnie koncerty w parku.
 • Wręczenie Koźminowi Wlkp. Honorowej Flagi Rady Europejskiej.
 • Spotkania z delegacjami (Made – Holandia, Bellheim – Niemcy)
 • Przekazanie Betlejemskiego Światłą Pokoju
 • Wielkopolskie Śpiewania z Radiem Merkury.
 • Msza św. na Starym Rynku w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II 
 • Koncert kolęd z Koźmińską Orkiestrą Dętą,
 • koncert z udziałem węgierskiego chóru Calypso
 • koncert kolęd z grupami dziecięco-młodzieżowymi, działającymi przy GZiK w Koźminie Wlkp. (Do-Re-MI i Seven),
 • koncert na 966 głosów.
 • spotkanie towarzyskie i koncert z Żeńskim Chórem im. B. Lajosa z Balatonmaroafurdo z Węgier.

Największym wydarzeniem w minionym okresie był XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony z Jubileuszem 120 lecia Chóru im. Czesława Czypickiego XVII Koźmińskie Spotkania Chóralne. Impreza odbyła się 21 czerwca 2009r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Józefa Marcińca. Swoje umiejętności w Koźminie Wlkp. przedstawiło 350 śpiewaków z 11 chórów. Odznaki PZCHiO otrzymało19 koźmińskich chórzystów i  dyrektor GZIKiKF.

Ze swej 125 – letniej działalności chór posiada wiele pamiątek, dyplomów, grawertonów, listów pochwalnych, 2 medale „Za zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego oraz Odznaki Honorowe Polskiego Związku Śpiewaczego: Złotą z Laurem, Złotą z Laurem Wieńcowym, Zasłużony dla woj.Poznańskiego i Ziemi Koźmińskiej. Kilkudziesięciu chórzystów posiada Honorowe Odznaki Polskiego Zw.Chórów i Orkiestr. Na 8 kasetach video i 3 płytach DVD zarejestrowano wydarzenia z koncertu kolęd w Koźminie i Śremie, pobyt w Made (Holandia) III Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne, Jubileusz 70 lecia chóru w Zdunach oraz własne jubileuszowe 110 i 120 i 125 i 130 – lecia. Bieżące informacje z działalności chóru znajdują się w 7 tomach kroniki. Chór posiada stronę internetową w serwisie internetowym Koźmin Wlkp. Odznaką więzi chórzystów są dwa sztandary: jeden z 1892r., który znajduje się w Muzeum Ziemi Koźmińskiej, w którym zdeponowane są również najstarsze dokumenty chóru, drugi z 1959r., eksponowany podczas uroczystości śpiewaczych i patriotycznych.
28 marca 1985 r. Rada Miejska w Koźminie Wlkp. nadała jednej z ulic nazwę Czesława Czypickiego. W dniu 6 lutego 2000 r. na ścianie budynku Ośrodka Kultury przy ul.Boreckiej 18 w Koźminie Wlkp. odsłonięto tablicę ku pamięci Patrona chóru Czesława Czypickiego. W dniu 16.06.2014 r. na grobie śp. Wojciecha Czypickiego zamontowano płytę nagrobkową z informacją o miejscu spoczynku Cz. Czypickiego, patrona koźmińskiego chóru.  
Od 2013 r. chór odbywa próby w nowym ośrodku kultury przy ul.Floriańskiej 18 a, gdzie otrzymał również pomieszczenie, w którym znajdują się dokumenty, biblioteczka, pamiątki, szafa gospodarcza i mała galeria zdjęć z historii chóru.
Aktualnie prezesem jest Wojciech Gaweł, dyrygentem Kasper Ekert.
Chór im.Czesława Czypickiego jest znaczącym ogniwem życia kulturalnego w Koźminie Wlkp.

Patronat – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Korespondencja – Gminny Zesp. Instytucji Kultury ul. Floriańska 18 a 63-720 Koźmin Wlkp.
Adres internetowywww.kozminwlkp.pl 
Sprawy organizacyjne, historia chóru, współpraca przy redagowaniu strony internetowej : Prezes Wojciech Gaweł – tel. 604 163 314
Sprawy artystyczne: Dyrygent – Kasper Ekert – tel. 697 797 701
Kronika chóru: Lidia Małecka


Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2019 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2018 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2017 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2016 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2015 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2014 r. [kliknij]

Jubileusz 125 – lecia Chóru Mieszanego im. Czesława Czypickiego przy Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp. połączony został z XXII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2013 r.
 [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2012 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2011 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w  2010 r. [kliknij]

Jubileusz 120 – lecia chóru im.Czesława Czypickiego przy Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp. połączony z XXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XVII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru 2009 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2008 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2007 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia w działalności chóru w 2006 r. 
[kliknij]

Ważniejsze wydarzenia w działalności Chóru 2005 r. [kliknij]

Ważniejsze wydarzenia w działalności chóru  2004 r. [kliknij]


Chór im. Cz. Czypickiego

“Muzyczny pielgrzym”

Miejscowości, w których występował chór:

Bad Tennstedt
Bellheim
Baszków
Borek
Bukownica
Chwaliszew
Czarnysad
Dolsk 
Gniezno 
Gostyń 
Grębów 
Jaraczewo 
Jarocin 
Kalisz 
Kępno 
Kobylin 
Koszalin 
Krotoszyn 
Lipowiec 
Licheń
Made en Drimmelen
Miejska Górka 
Międzyrzecz
Międzychód
Naramowice
Nowe Miasto
Odolanów 
Olsztyn
Ostrów Wlkp. 
Piaski
Pogorzela
Poznań
Pleszew
Rawicz
Raszków
Rozdrażew
Staniew
Starygród
Śmiełów
Śrem
Sulmierzyce
Tatary 
Wałków
Wilkowyja
Zduny
Żerków

BIOGRAFIA CZESŁAWA CZYPICKIEGO